Häufig gestellte Fragen

 

 

Co to jest Gewerba i dlaczego jest ona prostą i korzystną formą zarobkowania w sektorze opieki domowej?

Gewerba, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza zarejestrowana na terenie państwa niemieckiego w Waszym przypadku – obejmująca prowadzenie gospodarstwa domowego i opieki nad starszymi osobami. Gewerba jest odpowiednikiem jednoosobowej działalności gospodarczej, podmiotu gospodarczego w Polsce. Zameldowanie Gewerby wiąże się jednocześnie z wystosowaniem wniosku do Fiskusa niemieckiego o wydanie numeru podatkowego. Wniosek ten zostanie rozpatrzony pozytywnie i automatycznie podlegacie pod prawo finansowe niemieckie, tutaj należy robić rozliczenia podatkowe oraz płacić ewentualnie naliczone podatki. W przypadku odmowy nadania numeru podatkowego przez wydział finansowy w Niemczech, Gewerba może być nadal prowadzona ale rozliczyć z jej dochodów należy się w Polsce. Najczęściej polega to na tym, iż do PIT-u składanego w Polsce należny podać kwotę zarobku netto osiągniętego w Niemczech dodając, że jest to zarobek z działalności gospodarczej. Koszt założenia Gewerby wynosi 20 Euro, jest to opłata urzędowa pobierana przez urząd Gewerby w trakcie jej meldunku. Przez pierwszy rok nie ma żadnych kosztów wynikających z posiadania Gewerby, pierwsze koszty naliczane są po oddaniu rozliczenia podatkowego za miniony rok. Koszty to opłata roczna na IHK oraz ewentualny podatek, jeżeli podatnik przekroczył próg podatkowy. Poniżej znajdziecie Państwo wyjaśnienie co to jest IHK i jak wysokie są podatki. Zrozumiecie dlaczego Gewerba jest atrakcyjną formą zarobkowania w sektorze opieki domowej. Osobom, które zdecydują się na współpracę z nami otwieramy Gewerbę oraz odpowiadamy za jej właściwe prowadzenie w formie urzędowo-prawnej. Zakładanie, wymeldowywanie oraz przemeldowywanie Gewerby z miejsca na miejsce jest naszą usługą zagwarantowaną w zawartej umowie. Nie pobieramy za to dodatkowych opłat.

 

 

 

Dlaczego Firma SeniorenService Goldener Herbst nie zatrudnia opiekunek?

Opieka całodobowa gryzie się z prawem pracy. Trudno jest w Waszym fachu mówić o 8 godzinnym czasie pracy oraz zapewnić wolne soboty, niedziela i święta. Dodatkowo od roku 2015 prawo niemieckie dyktuje najniższą stawkę godzinowa, która wynosi 8,50 Euro/ godzinę. Lęk przed wejściem w konflikt z prawem, blokuje więc nas oraz niemieckiego klienta przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu i przejęcia roli pracodawcy. Drugim ważnym argumentem, który przemawia przeciwko zawieraniu umowy o pracę jest fakt, że umowa taka nie daje Wam możliwości elastycznego dopasowywania Waszego pobytu w Niemczech do prywatnego życia w Polsce. Umowa o pracę zobowiązuje Was do miesięcznego czasu wypowiedzenia, a czasami zdarza się, że musicie z powodu ważnych spraw rodzinnych opuścić miejsce opieki jak najszybciej. Poza tym zawód opiekuna wiąże się z dużym obciążeniem psychicznym, rytm pracy dwa na dwa czy trzy na trzy daje Wam możliwość regularnego odnawiania sił.

 

 

 

Czy Gewerba liczy mi się do przyszłej emerytury?

W Niemczech w przeciwieństwie do naszego kraju osoba prowadząca działalność gospodarczą tzw. Gewerbę nie ma obowiązku odprowadzania składek do kasy emerytalno- rentowej. Składki są dobrowolne i nikt tego nie robi, bo tak naprawdę to się tez nie opłaca. Prawo do emerytury otrzymuje osoba, która przynajmniej przez pięć lat bez przerwy opłacała składki. O emeryturę można się starać od 67 roku życia, przypuszczalna kwota emerytury po pięciu latach wynosiłaby w waszym przypadku około 40 Euro miesięcznie. Oczywiście, jeżeli ktoś koniecznie chce opłacać składkę, może zgłosić się do DeutscheRentenversicherung i zadeklarować wpłaty. Innym sposobem zabezpieczenia na przyszłość są prywatne ubezpieczalnie, które maja całą gamę różnorodnych ofert. W tej kwestii nie udzielamy żadnych porad, każdy musi rozważyć to we własnym zakresie. Obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, takie ubezpieczenie gwarantuje nasza firma każdej osobie przebywającej na zleceniu u naszego klienta.

 

 

 

Czy istnieje podwójne opodatkowanie?

Nie. Ale do zeznania podatkowego należy dołączyć tzw. Zaświadczenie EU o dochodach w kraju (może tez być PIT zdany potwierdzony przez Fiskus w Polsce). Osoby posiadające dochody w Polsce nie płacą podatku w Niemczech za osiągnięte dochody we własnym kraju, ale wypadają z tzw. stałego podatku 15% i podlegają pod tzw. podatek progresyjny, ruchomy. Oznacza to, że stopa podatkowa idzie do góry i zmienia się w zależności od wysokości osiągniętych dochodów w Polsce, oprocentowaniu temu podlega tylko dochód osiągnięty w Niemczech. U osób, które w Polsce nie uzyskują żadnych dochodów, obniża się podatek progresyjnie, czyli nie muszą płacić 15% od uzyskanego dochodu tylko odpowiednio mniej.

 

 

 

Jaki jest próg podatkowy?

Wolny próg podatkowy na rok 2018 wynosi w Niemczech u osób samotnych 9.000,00 Euro a u osób zamężnych/żonatych 18.000,00 Euro. Oznacza to, że jeżeli zliczymy cały swój przychód roczny (brutto) odejmiemy od niego koszty, czyli np. koszt serwisu biurowego, bilety za przejazd, ewentualnie koszt poniesiony na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, zameldowanie gewerby, opłaconego IHK (54 euro rocznie) itp. to otrzymamy kwotę dochodu (netto). Odejmujemy od kwoty netto, kwotę wolna od podatku, czyli 9.000,00 Euro bądź 18.000,00 euro u mężatek i żonatych – spójrzcie na wynik! Wynik to kwota, która będzie objęta opodatkowaniem – normalnym 15% lub progresyjnym u osób z dochodami w Polsce, czyli odpowiednio wyższym lub u osób bez dochodów w Polsce mających męża na utrzymaniu, odpowiednio niższym.

 

Tabela orientacyjna

Podatek normalny dla osób samotnych nie mających dochodów w Polsce.

 Dochód netto w roku  Przypuszczalny podatek roczny do zapłaty
13.000,00 Euro 650,00 Euro
11.000,00 Euro 306,00 Euro
10.000,00 Euro 150,00 Euro
9.000,00 Euro 0,00 Euro

 

 

Przykłady podatków progresyjnych dla osób samotnych lub rozwiedzionych, owdowiałych z dochodami w Polsce:

Jeśli dochód netto, który osiągnęliście w Niemczech wynosi 8.000,00 Euro i równocześnie w Polsce otrzymujecie rentę, emeryturę w wysokości 2.000,00 Euro, wówczas oba dochody będą zsumowane, tak, że w rezultacie przekroczona zostanie stopa wolna od podatku 9.000,00€ i tym samym zostanie wam naliczony podatek w wysokości 115,00 Euro w skali roku. Jeśli dochód netto osiągnięty w Niemczech wyniesie 11.000,00 Euro, a w Polsce otrzymujecie rentę, bądź emeryturę w wysokości 2.000,00 Euro, wówczas oba dochody również są sumowane, w efekcie czego przekroczona zostaje stopa zwolniona z opodatkowania (9.000,00€) i naliczony podatek będzie wynosić około 500,00€ za cały rok.

 

Przykłady podatków progresyjnych dla osób zamężnych/żonatych bez dochodów w Polsce:

Jeśli dochód netto, który osiągnęliście państwo w Niemczech nie przekracza 18.000,00 Euro i równocześnie w Polsce nie otrzymujecie razem z partnerem (mężem, żoną) renty, emerytury lub innych dochodów, wówczas nie musicie płacić żadnego podatku w Niemczech. Podatek jest zerowy.

 

Przykłady podatków progresyjnych dla osób zamężnych/żonatych z dochodami w Polsce:

Jeśli dochód netto, który osiągnęliście państwo w Niemczech nie przekracza 18.000,00 Euro, ale w Polsce otrzymujecie wraz z partnerem rentę, emeryturę lub inne dochody, wówczas musicie płacić podatek w Niemczech.

PRZYKŁAD: Jeśli w Niemczech osiągnęliście dochód w wysokości 14.000,00€ równocześnie w Polsce wy sami lub wasz partner, lub wasze zsumowane dochody wynoszą 6.000,00€, to zostanie wam naliczony podatek w wysokości około 330,00 Euro.

UWAGA: Jeżeli w trakcie trwania Gewerby ulegnie zmianie Wasz stan cywilny, trzeba koniecznie tą informację podać do wiadomości księgowego przygotowującego PIT-y do rozliczenia. Osoby żyjące w separacji ponad rok, są traktowane jako samotne.

 

Co to jest podatek kościelny i kiedy jest naliczany?

W niemieckich kościołach katolickich i ewangelickich księża otrzymują wypłatę od państwa, traktuje się ich jak pracowników. Pieniądze na ich wypłaty oraz na utrzymanie kościołów pobiera Państwo od każdego podatnika, który zgłasza podczas meldunku swoją przynależność do kościoła. Pytanie to pojawia się po raz pierwszy w trakcie meldunku miejsca zamieszkania i po raz drugi we wniosku o wydanie numeru podatkowego składanym do wydziału finansowego po otwarciu Gewerby. Nie można przy meldunku powiedzieć: tak jestem katolikiem a we wniosku o numer podatkowy napisać: jestem nie wierzący. Zmienić wpis jest bardzo trudno i wiąże się to z koniecznością wystąpienia z kościoła potwierdzoną przez diecezje. Dlatego, pomyśl zanim się określisz! Ciekawostką jest to, że bez żadnych konsekwencji można być katolikiem w Polsce a w Niemczech ateista. Faktem jest, że przynależność do kościoła podnosi wysokość podatku o 9%

 

Do kiedy muszę złożyć zeznanie podatkowe i jak mam sobie z tym poradzić?

Zeznanie podatkowe składa się raz w roku, termin składania zeznań podatkowych to 31 maj. Nasze biuro współpracuje z niemieckim biurem podatkowym, które sporządza dla opiekunów/opiekunek, KTÓRE SOBIE TEGO ŻYCZĄ, takie rozliczenie. Nasze biuro przygotowuje wszystkie potrzebne do tego dokumenty, obliczenia, tłumaczenia polskich PIT-ów. Tak przygotowaną dokumentację przewozimy do Księgowej/Księgowego. Gotowe rozliczenia wracają do nas a my przekazujemy je Wam do podpisania. Dołączamy też kopertę z adresem wydziału finansowego pod który podlegacie. Taki list należy wysłać listem poleconym, a potwierdzenie nadania należy zachować. Wydział finansowy w przeciągu 3-4 tygodni odsyła Wam informacje o wysokości naliczonego podatku tzw. STEUERBESCHEID i zawsze daje czas dokładnie 1 miesiąc na uregulowanie należnego podatku. Za swoje usługi w zakresie przygotowania dokumentów do rozliczenia jak również koordynacji związanej z tym poczty pobieramy kwotę w wysokości 35,70 Euro. Biuro rozliczeniowe, czyli wspomniany wyżej księgowy/księgowa pobiera kwotę w granicach od 80 do 150 Euro. Przeszłość urzędowa w Niemczech – aby uniknąć nieporozumień z Niemieckim prawem, koniecznie prosimy poinformować nas, jeśli była już Pani zameldowana, albo miała Pani już w przeszłości otworzona działalność gospodarcza na terenie Niemiec. Proszę o przekazanie kserokopii dokumentów lub podanie nam siedziby ostatniego pośrednika.(Dotyczy tylko i wyłącznie opienkunów/opiekunek z niemiecką działalnością).

Powyższe informacje dotyczące podatków opracowane zostały wspólnie z zaprzyjaźnionym i współpracującym z nami biurem podatkowym. Nie odpowiadamy za prawidłowość tych informacji, dlatego dla zainteresowanych, chcących pogłębić swoją wiedzę w tym temacie prosimy o skierowanie się po poradę indywidualnie do biura podatkowego na terenie Niemiec lub Polski.

 

Co to jest składka IHK?

Niezależnie od tego, czy tego chcemy czy też nie, z chwilą założenia działalności gospodarczej w Niemczech tzw. Gewerby podlegacie Państwo automatycznie pod inną instytucję w Niemczech tzw. IHK (jest to organizacja państwowa, odpowiednik Cech-u w Polsce). Jest to organizacja, która zrzesza prywatnych przedsiębiorców, nie można się z niej niestety wypisać, przynależność jest obowiązkowa. Informacje o Waszych dochodach IHK otrzymuje od Urzędu Skarbowego. Z obowiązkową przynależnością związana jest obowiązkowa składka członkowska. Składka naliczana jest raz w roku w kwocie około 55€ i płacą ją już te osoby, których dochód w pierwszym roku prowadzenia działalności przekroczył 5.400,00 euro.

 

Czym jest BGW

Osoby posiadające niemiecką działalność gospodarczą są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem BGW. Ubezpieczenie to obejmuje powypadkowe leczenie oraz gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku utraty zdolności do pracy na skutek wypadku zaistniałego w trakcie świadczenia usług. BGW/ Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege nie ma odpowiednika w Polsce. Jest to organizacja stanowiąca połączenie zakładu ubezpieczeniowego i podmiotu reprezentującego interesy określonej grupy zawodowej, w tym przypadku opiekunek i opiekunów. Jest odpowiedzialna za prawie osiem milionów ubezpieczonych osób w około 630 000 przedsiębiorstwach i tym samych jest jedną z największych organizacji tego typu w Niemczech. BGW oferuje państwowe ubezpieczenie od wypadków i jest jedną z gałęzi socjalnego systemu ubezpieczeń w Niemczech. Do przedsiębiorstw zobligowanych do płacenia składek na rzecz BGW zalicza się m.in. Zakłady opiekuńcze prowadzone przez kościoły lub podmioty wsparcia społecznego, prywatne i państwowe szpitale jak i jednostki rehabilitacyjne.

 

Kto mi płaci?

W ramach serwisu biurowego raz w miesiącu wystawiamy w Państwa imieniu rachunek. Na rachunku podany jest numer Waszego konta bankowego czyli podopieczny, zleceniodawca płaci bezpośrednio na Wasze konto. Rachunki są wystawiane w trzech egzemplarzach, jeden tzw. kontrolny otrzymuje opiekunka, drugi klient niemiecki i trzeci pozostaje w aktach opiekunki/opiekuna. Każda opiekunka/opiekun musi posiadać konto bankowe. Może to być tzw. eurokonto w Polsce. Każda osoba zakładająca Gewerbę w Niemczech ma prawo założenia sobie konta bankowego w Niemczech. W ramach serwisu biurowego jesteśmy zobligowani do udzielenia pomocy w założeniu takiego konta.

 

W jaki sposób ureguluję rachunki za pośrednictwo, ubezpieczenie zdrowotne i usługi biurowe SeniorenService Goldener Herbst?

Równolegle z rachunkiem wystawianym w Waszym imieniu do klienta wystawiamy rachunek za nasze usługi. Zgodnie z podpisaną wcześniej umową Opiekunowie odprowadzają na nasza korzyść opłatę 154 euro miesięcznie, w opłacie zawarte jest ubezpieczenie zdrowotne oraz wszelkie inne usługi zawarte w umowie. Niepełne miesiące rozliczane są co do dnia. Oczywiście opłata jest aktywna tylko w trakcie przebywania na zleceniu, równolegle do trwającego ubezpieczenia zdrowotnego. Opłaty należy dokonywać przelewem bankowym w terminie 7 dni od daty wystawienia rachunku. Rachunki za biuro obniżają przychody, są odliczane od podatku. Zarówno rachunki wychodzące jak przychodzące oraz wszelka dokumentacja i pisma urzędowe dotyczące prowadzonej Gewerby są skrzętnie archiwizowane w Waszych segregatorach, opiekunowie mają wolny dostęp do swoich dokumentów. Dokumenty są Waszą własnością, osoby kończące z nami współpracę maja prawo życzyć sobie odesłania dokumentów pod wskazany adres, bądź odebrać je osobiście w siedzibie naszej firmy w Köln.

 

Jakie są następstwa wypowiedzenia umowy z firma SeniorenService Goldener Herbst GmbH?

Po wypowiedzeniu umowy o pośrednictwo i serwis biurowy przez jedną ze stron, opiekun/opiekunka zmuszona jest opuścić powierzone jej miejsce opieki w ciągu 7 dni. Jeżeli do zerwania umowy dochodzi na wskutek nie uregulowanych rachunków, pośrednik nie jest zobowiązany do dalszego świadczenia usług na rzecz opiekunki/opiekuna oraz wstrzymuje automatycznie ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z umową przez najbliższe 12 miesięcy opiekun/opiekunka nie może wejść w umowę zlecenia z klientem niemieckim, będącym wcześniej klientem SeniorenService Goldener Herbst GmbH. W przypadku kiedy opiekunka/opiekun wypowiada umowę podopiecznemu ma prawo w ramach serwisu pośrednika i zawartej z nim umowy życzyć sobie następną Stelle. Przewozy z jednego miejsca na drugie, ewentualnie krótkotrwały pobyt w hotelu są zagwarantowane umową i nie podlegają dodatkowym opłatom.

 

Jak mogę się ubezpieczyć i czy jest to obowiązkowe?

Każda osoba meldująca się w Niemczech jest zgodnie z prawem niemieckim zobowiązana do posiadania niemieckiego ubezpieczenia. Ubezpieczenie może być zawarte z państwowymi kasami chorych takimi jak AOK, BARMER, IKK itd. lub w prywatnych kasach chorych. Wszystkie współpracujące z nami osoby są ubezpieczone od momentu wjazdu na terytorium państwa niemieckiego, aż do momentu jego opuszczenia grupowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Ubezpieczenie to nie jest darmowe, koszt jego mieści się w miesięcznej opłacie manipulacyjnej pobieranej przez nas od opiekunów, która wynosi 154 Euro. Ubezpieczenie zawiera pakiet medyczny, dentystyczny, zwrot kosztów zakupu leków na receptę w razie potrzeby transport karetką do szpitala lub do kraju, odszkodowania powypadkowe, transport zwłok do kraju. Pakiet ubezpieczeniowy z dokładnym opisem w języku polskim znajduje się w pakiecie startowym, który otrzymuje każda osoba zaraz po przyjeździe na Stelle.

 

 

Czy muszę przyjmować zlecenia na czas Bożego Narodzenia i Nowego Roku?

Oczywiście oczekujemy od naszych opiekunek/opiekunów gotowości przyjęcia zleceń na Boże Narodzenie, cenimy sobie osoby, które rozumieją nasz problem i oferują się przyjechać raz na dwa lata. Nie przymuszamy jednak – pytamy.

 

 

 

Co muszę brać pod uwagę planując zjazd do kraju?

Po pierwsze to, że nie pracujemy w soboty i niedziele oraz święta, a dowożenie, przewożenie Was z miejsca na miejsce należy do naszych obowiązków. Dlatego też obowiązuje następujący regulamin:

  • Osoby, które wyjeżdżają tzw. małymi busami mogą zjeżdżać od WTORKU do SOBOTY włącznie
  • Osoby, które wyjeżdżają autobusami liniowymi, samolotami, pociągami mogą zjeżdżać od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU włącznie
  • PUNKTEM ZBIORCZYM JEST ZAWSZE MIASTO KÖLN. GODZINY PRZEWOŻENIA: OD 8.00 do 16.00

 

 

 

Czy to prawda, że w miesiącach letnich jest duże zapotrzebowanie na wyjazdy do opieki?

To prawda, miesiące lipiec i sierpień to bardzo trudny okres dla wszystkich agencji. Większość opiekunów planuje w tym okresie urlopy rodzinne, wiele opiekunek opiekuje się wnuczętami. Apelujemy do wszystkich, którzy dysponują czasem w tym okresie, dzwońcie do nas! W tym trudnym okresie każdy ma szanse! Osoby ze słabym językiem, studenci. Akceptujemy też przyjazdy na krótkie okresy – dwa, trzy tygodnie też jest możliwe!

 

 

 

Kiedy muszę zgłosić regularny termin zjazdu?

Uprasza się o zgłoszenie zjazdu przynajmniej 14 dni wcześniej. Należy zawsze podać koordynatorce dokładnie dzień godzinę i środek transportu. Osoby zjeżdżające autobusami, samolotami, pociągami mogą zjeżdżać od poniedziałku do piątku włącznie.Osoby zjeżdżające małymi busami mogą zjeżdżać od wtorku do soboty włącznie. Punktem zbiorczym jest zawsze miasto Köln. Godziny przewozów: od 8:00 do 16:00. Transferowanie opiekunek/opiekunów jest częścią serwisu biurowego i nie podlega dodatkowym opłatom.

 

 

 

Byłam zatrudniona mam kartę AOK, czy to mi coś daje?

Karta AOK to karta kasy CHORYCH!!! AOK jest państwową kasą chorych, jej świadczenia obejmują tylko leczenie i nie mają nic wspólnego z ubezpieczeniem emrytalno-rentowym. Składki na emeryturę w Niemczech odprowadza się do Deutsche Rentenversicherung!! Karty takie są wydawane na okres trzech lub pięciu lat. Karta ta nie uprawnia do korzystania z usług tej kasy chory w momencie kiedy zaprzestaną być odprowadzane składki. Oznacza to, że jeżeli zakończycie pracę, Wasz były pracodawca automatycznie wymeldowuje Was  i wstrzymuje opłaty do kasy AOK. Oznacza to tym samym, że pomimo iż na karcie widnieje; gültig bis 2020 czy gültig bis 2022, jest ona nieważna. Dlatego nie próbujcie leczyć się nieważną kartą, bo czeka Was słona niespodzianka, AOK będzie żądała od Was uregulowania rachunków. My nie ubezpieczamy opiekunów w AOK, gdyż kasy państwowe nie mają stałych opłat na ubezpieczenie, żądają pokazania dochodu za miniony rok, jeśli był wysoki, podnoszą składkę oraz każą sobie nadpłacać. Lepiej nie mieć z państwowymi kasami nic do czynienia, prywatne kasy chorych mają stałe opłaty niezależnie od tego czy ktoś zarabia miliony czy tysiące w roku. Oczywiście w prywatnych kasach chorych mogą się ubezpieczać osoby posiadające Gewerbę, osoby zatrudniane są obligatoryjnie meldowane przez pracodawcę w państwowych kasach chorych takich jak; AOK, Barmer, IKK, TKK, Knapschaft.