Zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 

 

 

 

 

 

Co powinieneś wiedzieć posiadając Gewerbę

Gewerba, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza zarejestrowana na terenie państwa niemieckiego w Waszym przypadku – obejmująca prowadzenie gospodarstwa domowego i opieki nad starszymi osobami.

PAMIĘTAJ, JESTEŚ SZEFEM SWOJEJ FIRMY!

1. Jestem szefem, więc nikt mi nie mówi kiedy, jak i co mam robić. Respektuję jednak rytm dnia podopiecznego i jego przyzwyczajenia kulinarne. Moim celem jest aby podopieczny był zadbany, a w domu panował ład i porządek.

2. Nie zawsze zgadzam się na wysokość mojego honorarium, jeżeli w trakcie pobytu okaże się, że jest wyjątkowo ciężko występuję o podniesienie ustalonego honorarium. Negocjują bezpośrednio ze zleceniodawcą, czyli podopiecznym lub jego rodziną.

3. To ja zgłaszam do agencji gotowość przyjazdu, podaje kryteria oczekiwanych przeze mnie zleceń. Szczególnie dotyczy to ilości osób w domu, miejsca, warunków mieszkaniowych, stopnia trudności i stawki. Nie podejmuję się przyjęcia zlecenia, dopóki nie otrzymam odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.

4. Decyduję o tym, kiedy kończy się przyjęte przeze mnie zlecenie, respektuję jednak, że oczekiwany czas opieki trwa przynajmniej dwa miesiące. W sytuacjach nadzwyczajnych mogę odstąpić od umowy respektując siedmiodniowy czas wypowiedzenia. Wiem, że opuszczenie Stelli przed przyjazdem zmienniczki/zmiennika, czyli pozostawienie podopiecznego bez opieki zgodnie z §323c prawa karnego w Niemczech jest przestępstwem.

5. Moje honorarium zgodnie z umową otrzymuje bezpośrednio od mojego zleceniodawcy (podopiecznego).

6.  powodu braku dostępu do komputera i drukarki kwestie wystawiania rachunków zlecam Firmie Biuro – Service Goldener Herbst. Firma ta wysyła rachunki regularnie co miesiąc. Rachunki są wysyłane do mnie, po ich sprawdzeniu przekazuję je mojemu zleceniodawcy.

Jeżeli posiadasz aktywną Gewerbę zameldowaną pod adresem jednego serwisu biurowego tudzież prywatnie, nie melduj jej ponownie!
Posiadanie dwóch Gewerb w tym samym czasie może być ukarane karą pieniężną.

Posiadając Gewerbę, masz prawo współpracować z różnymi firmami. Pamiętaj aby przy wystawianiu rachunków, zachować ich kolejność oraz każdy nowy klient otrzymał kolejny numer klienta. Aby zachować chronologię rachunków proponujemy nadal korzystać z naszych usług zwartych w umowie ,,O świadczenie usług i serwis biurowy”. Wówczas zachowacie porządek w swojej dokumentacji, niezwykle ważny podczas rozliczenia podatkowego.

 

 

 

Dlaczego Firma SeniorenService Goldener Herbst nie zatrudnia opiekunek?

Opieka całodobowa gryzie się z prawem pracy. Trudno jest w Waszym fachu mówić o 8 godzinnym czasie pracy oraz zapewnić wolne soboty, niedziela i święta. Dodatkowo od roku 2020 prawo niemieckie dyktuje najniższą stawkę godzinowa, która wynosi 9,35 Euro/ godzinę. Lęk przed wejściem w konflikt z prawem, blokuje więc nas oraz niemieckiego klienta przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu i przejęcia roli pracodawcy. Drugim ważnym argumentem, który przemawia przeciwko zawieraniu umowy o pracę jest fakt, że umowa taka nie daje Wam możliwości elastycznego dopasowywania Waszego pobytu w Niemczech do prywatnego życia w Polsce. Umowa o pracę zobowiązuje Was do miesięcznego czasu wypowiedzenia, a czasami zdarza się, że musicie z powodu ważnych spraw rodzinnych opuścić miejsce opieki jak najszybciej. Poza tym zawód opiekuna wiąże się z dużym obciążeniem psychicznym, rytm pracy dwa na dwa czy trzy na trzy daje Wam możliwość regularnego odnawiania sił.

 

 

 

 

 

Czy Gewerba liczy mi się do przyszłej emerytury?

W Niemczech w przeciwieństwie do naszego kraju osoba prowadząca działalność gospodarczą tzw. Gewerbę nie ma obowiązku odprowadzania składek do kasy emerytalno- rentowej. Składki są dobrowolne i nikt tego nie robi, bo tak naprawdę to się tez nie opłaca. Prawo do emerytury otrzymuje osoba, która przynajmniej przez pięć lat bez przerwy opłacała składki. O emeryturę można się starać od 67 roku życia, przypuszczalna kwota emerytury po pięciu latach wynosiłaby w waszym przypadku około 40 Euro miesięcznie. Oczywiście, jeżeli ktoś koniecznie chce opłacać składkę, może zgłosić się do DeutscheRentenversicherung i zadeklarować wpłaty. Innym sposobem zabezpieczenia na przyszłość są prywatne ubezpieczalnie, które maja całą gamę różnorodnych ofert. W tej kwestii nie udzielamy żadnych porad, każdy musi rozważyć to we własnym zakresie. Obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, takie ubezpieczenie gwarantuje nasza firma każdej osobie przebywającej na zleceniu u naszego klienta.

 

 

 

Przeszłość urzędowa w Niemczech – jakie informacje muszę przekazać Goldener Herbst, aby moja dokumentacja była prawidłowo prowadzona?

Aby uniknąć nieporozumień z niemieckim prawem, koniecznie prosimy poinformować nas, jeśli byliście już zameldowani, albo mieliście w przeszłości otworzoną działalność gospodarcza na terenie Niemiec. Proszę o przekazanie kserokopii następujących dokumentów:

 • numer podatkowy
 • numer identyfikacyjny, wymeldowanie Geweby,
 • ostatnie rozliczenie podatkowe (Dotyczy tylko opiekunów/opiekunek z niemiecką działalnością)
 • numer ostatniego rachunku
 • numer ostatniego klienta

 

 

 

Do kiedy muszę złożyć zeznanie podatkowe i  jak mam sobie z tym poradzić?

Rozliczenie w Niemczech oddaje się do końca lipca.

Za rozliczenie wysłane po terminie Urząd Skarbowy nalicza opłatę za zwłokę!

Proszę zatem nie oddawać dokumentów na „ostatnią chwilę”; nasze biuro jak i radca podatkowy, potrzebujemy czasu aby opracować dosłane dokumenty. Ostateczny termin oddania jest 31.05. danego roku. Po upływie tej daty nie gwarantujemy oddania w terminie zeznania podatkowego.

BiuroService Goldener Herbst zgodnie z umową oferuje Państwu pomoc w przygotowaniu wyma-ganych dokumentów do rozliczenia, nie jesteśmy jednak uprawnieni do jego wykonania. Koszt rozliczenia przez radcę po dodatkowego wynosi 120,00€ (płatne bezpośrednio na konto radcy podatkowego po otrzymaniu rachunku).

Za dodatkową pracę związaną z przygotowaniem do-kumentów do rozliczenia, koordynacją poczty, korespondencję z urzędem finansowym odnośnie zeznania podatkowego, pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 59,00€ w formie przedpłaty, której należy dokonać na nasze konto po otrzymaniu rachunku.

WAŻNE!

Poprawne rozliczenie podatkowe zawiera również informację o wszystkich dochodach uzyskanych w ubiegłym roku przez podatnika i jego współmałżonka. Wszystkich, oznacza nie tylko tych uzyskanych w Niemczech, ale też w Polsce czy innym kraju Unii Europejskiej. Dlatego konieczne jest dosłanie zaświad-czenia EU EWR.
Zaświadczenie to musi być wypełnione i podbite przez Urząd Skarbowy w Polsce. Wydział Finansowy w Polsce wyda je na podstawie wypełnionego PIT 36 lub PIT 37 i załącznika ZG, na którym należy podać dochody osiągnięte za granicą.
Wykazanie dochodów zagranicznych w Urzędzie Skarbowym w Polsce jest obowiązkowe również dla osób, które nie osiągają dochodów w Polsce.
Osoby rozliczające się w Niemczech, a mające dochody w Polsce i korzystające z ulgi podatkowej w Polsce, muszą liczyć się ze zwrotem ulgi (wysokość zwrotu zależna jest od wysokości dochodu zagranicznego). Między Polską a Niemcami zawarta została umowa, która chroni podatnika przed podwójnym opodat-kowaniem.

 

 

Jaki jest próg podatkowy?

Kwota wolna od podatku za rok 2020 wynosi w Niemczech 9.408€ i podwaja się dla osób, które żyją w związku małżeńskim, a nie osiągają docho-dów w Polsce. Wolna stopa oznacza, że opodatkow-ane są dopiero dochody powyżej wymienionej kwoty. Oznacza to, że jeżeli zliczymy cały swój przychód roczny (brutto) odejmiemy od niego koszty, np. koszt biura, bilety za przejazd, ewentualnie koszt poniesiony na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, zameldowanie Gewerby, opłaconego IHK, BGW itp, to otrzymamy kwotę dochodu (netto). Odejmujemy od kwoty netto kwotę wolną od podatku, czyli 9.408 € bądź 18.816 € u mężatek i żonatych – Wynik to kwota, która będzie opodatkowana (podatek średnio między 14-18%). Wysokość podatku zależy od wysokości przekroczonej kwoty i od dochodów w Polsce.

WAŻNE!

 

Jeżeli w trakcie trwania Gewerby ulegnie zmianie Wasz stan cywilny, trzeba koniecznie tą informację podać do wiadomości księgowego przygotowującego dokumenty do rozliczenia. Osoby żyjące w separacji ponad rok, są traktowane jako samotne. Jeśli jesteście Państwo w związku małżenskim a macie oficjalną rozdzielność majątkową, informacja ta rownież jest istotna do rozliczenia podatkowego.

 

Tabela orientacyjna

Podatek normalny dla osób samotnych nie mających dochodów w Polsce.

 Dochód netto w roku  Przypuszczalny podatek roczny do zapłaty
13.408,00  Euro 650,00 Euro
11.408,00 Euro 306,00 Euro
10.408,00 Euro 150,00 Euro
9.408,00 Euro 0,00 Euro

 

 

 

Co to jest podatek kościelny i kiedy jest naliczany?

W niemieckich kościołach katolickich i ewangelickich księża otrzymują wypłatę od państwa, traktuje się ich jak pracowników. Pieniądze na ich wypłaty oraz na utrzymanie kościołów pobiera Państwo od każdego podatnika, który zgłasza podczas meldunku swoją przynależność do kościoła. Pytanie to pojawia się po raz pierwszy w trakcie meldunku miejsca zamieszkania i po raz drugi we wniosku o wydanie numeru podatkowego składanym do wydziału finansowego po otwarciu Gewerby. Nie można przy meldunku powiedzieć: tak jestem katolikiem a we wniosku o numer podatkowy napisać: jestem nie wierzący. Zmienić wpis jest bardzo trudno i wiąże się to z koniecznością wystąpienia z kościoła potwierdzoną przez diecezje. Dlatego, pomyśl zanim się określisz! Ciekawostką jest to, że bez żadnych konsekwencji można być katolikiem w Polsce a w Niemczech ateista. Faktem jest, że przynależność do kościoła podnosi wysokość podatku o 9%

Informacja dodatkowa:

Service biurowy Goldener Herbst oferuje pomoc w dokonaniu rozliczenia podatkowego za miniony rok/lata wyłącznie osobom, które podpisały z nami umowę o świadczenie usług biurowych. Dokonanie rozliczenia za naszym pośrednictwem nie jest obowiązkiem, każdy z Was ma prawo dokonać go we własnym zakresie. Prosimy jednak określić swoje stanowisko w tej sprawie, otrzymacie Państwo stosowny formularz.

Informacja końcowa:

Zdarza się, że urzędy wysyłają listy do Polski, proszę zatem kontrolować również pocztę na podanym nam polskim adresie. Korespondencja urzędowa jest opra-cowywana przez nas w ramach serwisu biurowego, nie odpowiadamy jednak za sytuacje, kiedy trafia do nas za późno.

 

 

Co to jest składka IHK?

Niezależnie od tego, czy tego chcemy czy też nie, z chwilą założenia działalności gospodarczej w Niemczech tzw. Gewerby podlegacie Państwo automatycznie pod inną instytucję w Niemczech tzw. IHK (jest to organizacja państwowa, odpowiednik Cech-u w Polsce). Jest to organizacja, która zrzesza prywatnych przedsiębiorców, nie można się z niej niestety wypisać, przynależność jest obowiązkowa. Wszelkie informacje o Waszych dochodach IHK otrzymuje od Urzędu Skarbowego. Z obowiązkową przynależnością związana jest obowiązkowa składka członkowska. Składka naliczana jest raz w roku w kwocie około 50 € i płacą ją już te osoby, których dochód w pierwszym roku prowadzenia działalności przekroczył 5.200,00 €.

Czy mogę opuścić Stelle nie czekając na zmiennika/zmienniczkę, a tym samym pozostawieniem osoby chorej samej?

 

Opuszczenie Stelli to wykroczenie prawne zgodne z § 323 c Niemieckiego Kodeksu Karnego. Firma i klient robią wówczas zgłoszenie na policję.

Jeżeli płaci mi bezpośrednio klient czy mam gwarancję, że na pewno otrzymam swoje honorarium?

 

Jeżeli klient opóźnia się z zapłatą, a brakująca kwota wynosi minimum 450 €, po trzech upomnieniach, oddajemy w Waszym imieniu sprawę do Adwokata. Koszt odwołania pokrywa Firma SSGH. Jeszcze nie zdarzyło się, aby taka interwencja nie przyniosła skutku.
Jeżeli powodem zwłoki jest niezadowolenie klienta z pracy opiekunki/opiekuna. Jeżeli są znaczne uchybienia lub stwierdza się nadużywanie alkoholu lub innych środków odurzających, ryzyko nieotrzymania pieniędzy zgodnie z wystawianym rachunkiem jest duże.

 

 

 

Kiedy mogę liczyć na BONUS OPŁATY ROCZNEJ?

 

Wskazaniami do bezpłatnego przedłużenia umowy o kolejne 12 miesięcy jest spełnienie pięciu warunków potrzebnych do uzyskania rocznego bonusa:

 • Regularne opłacenie rachunków
 • Dobre referencje
 • Dyspozycyjność co dwa lata w Święta Bożego Narodzenia
 • Dyspozycyjność 24/Święta Bożego Narodzenie
 • Dyspozycyjność na 4 tygodnie w terminie od 15 czerwca do 15 września

 

 

 

 

 

Co to jest BGW

Ważna informacja dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia BGW dla opiekunek i opiekunów prowadzących jednoosobową działalność gospo-darczą na terenie Niemiec tzw. Gewerbe.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie osoby pracujące w Niemczech w branży medyczno-opiekuńczej są objęte obowiązkowym państwowym ubezpieczeniem wypadkowym z ramienia państwowej kasy ubez-pieczeniowej BGW. Obowiązkowa składka roczna ubezpieczenia dotyczy osób z Gewerbą w DE i wynosi 257 €. Składka jest naliczana do tyłu za miniony rok, opłata w bieżącym.
W związku z tym, że większość osób pracujących w sektorze tzw. Opieki 24h nie przebywa na stanowisku pracy 12 miesięcy w roku naliczanie opłaty rocznej było z naszego punktu widzenia niesprawiedliwe. Po długich rozmowach udało nam się wypertraktować w zarządzie BGW inne regulacje naliczeń. Koszt ubezpieczenia dla opiekunów naszej firmy wynosi 23,33 € za każdy rozpoczęty miesiąc przebywania na Stelli. Jesteśmy zobligowani przez BGW do meldowania aktywnych miesięcy oraz do pobierania opłat, które następnie są przekazywane do kasy BGW.
Naliczenia kosztów ubezpieczenia BGW są widoczne na wystawianych przez nas rachunkach jako tzw. AUSLAGEN Versicherungsbeitrag BGW / plus podane są miesiące.
Istnieje możliwość ubezpieczenia się na cały rok. Osoby zainteresowane ubezpieczeniem rocznym, prosimy o skontaktowanie się z naszym biurem lub bezpośrednio w BGW pod numerem: 040 202 07 11 90 lub poprzez stronę internetową: www.bgw-online.de.
Ubezpieczenie roczne jest opłacalne tylko dla osób, które pracują non-stop ponieważ obejmuje ono tylko wypadki zaistniałe w trakcie pracy, w drodze do pracy i w drodze z pracy.
Osoby z polską działalnością gospodarczą mogą ubezpieczyć się dobrowolnie – Polecamy!!
 • BGW jest ubezpieczeniem typowo “WYPAD-KOWYM”, ubezpiecza nas od zdarzeń, które mogą wyniknąć podczas wykonywania pracy, nie obejmuje chorób oraz wypadków w czasie wolnym np. “podczas przerwy”.
 • Ubezpieczenie BGW obejmuje Was szerokim wachlarzem ubezpieczeniowym w przypadku czasowej lub całkowitej utraty możliwości pracy na skutek powikłań powypadkowych
  lub następstw choroby zawodowej.
 • Ubezpieczenie BGW nie zastępuje ani nie wyklucza grupowego ubezpieczenia zdrowotnego z ramienia firmy SeniorenService Goldener Herbst.

 

 Pakiet ubezpieczeniowy BGW:

 •  Kwota ubezpieczeniowa wynosi 23.000€. za każdy rozpoczęty miesiąc.
 • Pokrywa koszta rehabilitacyjne.
 • Wypłaca odszkodowania w trakcie trwania reha-bilitacji/rekonwalescencji w wysokości 51,11€ dziennie.
 • Gwarantuje rentę inwalidzką w przypadku cał-kowitej utraty możliwości podjęcia pracy w wy- sokości 1.277,78€ miesięcznie, a w przypadku częściowej niezdolności, zostanie naliczana renta procentowo – adekwatnie do podniesione-go uszczerbku na zdrowiu
 • BGW w przypadku śmierci ubezpieczonego na skutek wypadku przy pracy lub w drodze do pracy, w zależności od sytuacji i okoliczności wypłaca rentę rodzinną, zasiłek pogrzebowy oraz przejmuje koszt transportu zwłok.

 

Wypadek w pracy należy niezwłocznie zgłosić koordynatorce, lub na numer alarmowy: 0176/615 384 55

Ubezpieczenie grupowe Goldener Herbst

Ubezpieczenie na wypadek choroby

Szanowni Państwo, dokumentu potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego zawartego w Waszym imieniu z HanseMerkur przez SeniorenService Goldener Herbst należy mieć zawsze przy sobie, ponieważ pełni on rolę karty ubezpieczeniowej. W przypadku konieczności skorzystania z wizyty u lekarza należy go okazać.

 Co zrobić po odbytej konsultacji lekarskiej lub po odbytym leczeniu?

Proszę zażądać wystawienia rachunku na WASZE NAZWISKO!!! i adres podopiecznego. Rachunek musi być wystawiony w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia). Oryginał należy jak najszybciej przesłać do naszego biura. Jeżeli dokonaliście opłaty w gotówce, musi być to potwierdzone na oryginale przez lekarza, wówczas ubezpieczalnia otrzyma od nas Wasz numer konta, na który dokona zwrotu po-niesionych kosztów. W przypadku kiedy lekarz nie otrzymał opłaty, ubezpieczalnia dokona tego obowiązku bezpośrednio na konto wystawiającego rachunek. Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia w 100 % maksymalnie do kwoty 30.000 Euro oraz koszt ewentualnego medycznego transportu do kraju.

 

Ubezpieczenie zdrowotne pokrywa koszt:

 

 • Leczenia ambulatoryjnego.
 • Leczenia ambulatoryjnego.
 • Leczenia stacjonarnego/szpitalnego (nie gwarantuje sali jednoosobowych ).
 • Leczenia bolącego zęba wraz z wypełnieniem: normalna plomba.
 • Wstawienia brakującego zęba  do max. 300 € tylko dla osób, które przebywają więcej jak 6 miesięcy w jednym ciągu oraz do max. 600 € dla osób, które przebywają  więcej jak 12 miesięcy w jednym ciągu.
 • Transportu zwłok do kraju lub pochówku w Niemczech do max. 10 000 Euro.

Ubezpieczenie nie pokrywa kosztów leczenia w następujących przypadkach:

 

 • Samoczynnego uszkodzenia ciała oraz leczenia powikłań wynikających z próby popełnienia samobójstwa.
 • Leczenia chorób przewlekłych.
 • Szkód osobowych i materialnych wyrządzonych osobom trzecim max. 1,5 miliona €. Ubezpieczenie OC nie pokrywa kosztów w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim dokonanych na rzeczach od nich pożyczonych lub wynajętych.

Ubezpieczenie powypadkowe wypłaca odszkodowanie w przypadku:

 • trwałego inwalidztwa max. 25 000 €.
 • trwałego inwalidztwa max. 25 000 €.
 • Śmierci ubezpieczonego w wysokości 10 000 €

Ubezpieczenie powypadkowe nie wypłaca odszkodowań jeżeli do wypadku lub śmierci doszło pod wpływem upojenia alkoholowego lub narkotykowego oraz w przypadku kiedy inwalidztwo zostało spowodowane wylewem krwi do mózgu lub zawałem serca.
Wypłaty odszkodowań dokonuje ubezpieczyciel po gruntownym sprawdzeniu okoliczności zaistnienia wypadku oraz procentowego określenia zaistniałych szkód.

 

 

 

 

Jak mogę się ubezpieczyć i czy jest to obowiązkowe?

Każda osoba meldująca się w Niemczech jest zgodnie z prawem niemieckim zobowiązana do posiadania niemieckiego ubezpieczenia. Ubezpieczenie może być zawarte z państwowymi kasami chorych takimi jak AOK, BARMER, IKK itd. lub w prywatnych kasach chorych. Wszystkie współpracujące z nami osoby są ubezpieczone od momentu wjazdu na terytorium państwa niemieckiego, aż do momentu jego opuszczenia grupowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Ubezpieczenie to nie jest darmowe, koszt jego mieści się w miesięcznej opłacie manipulacyjnej pobieranej przez nas od opiekunów, która wynosi 71,40 Euro. Ubezpieczenie zawiera pakiet medyczny, dentystyczny, zwrot kosztów zakupu leków na receptę w razie potrzeby transport karetką do szpitala lub do kraju, odszkodowania powypadkowe, transport zwłok do kraju. Pakiet ubezpieczeniowy z dokładnym opisem w języku polskim znajduje się w pakiecie startowym, który otrzymuje każda osoba zaraz po przyjeździe na Stelle.

 

 

 

Czy muszę przyjmować zlecenia na czas Bożego Narodzenia i Nowego Roku?

Oczywiście oczekujemy od naszych opiekunek/opiekunów gotowości przyjęcia zleceń na Boże Narodzenie, cenimy sobie osoby, które rozumieją nasz problem i oferują się przyjechać raz na dwa lata. Nie przymuszamy jednak – pytamy.

 

 

 

 

 

Z jakimi konsekwencjami muszę się liczyć  jeśli nie opłacę na czas rachunków wystawi anych przez Firmę Goldener Herbst?

Opłata biurowa w głównej mierze zawiera zwrot kosztów ubezpieczenia, które firma wykupiła na cały okres Waszego pobytu i opłaciła, aby było ono czynne. Opłata jest zwrotem poniesionych przez nas kosztów, dlatego należy ją niezwłocznie uregulować. W razie zwłoki mamy prawo wstrzymać wszystkie usługi zawarte w “Umowie o świadczenie usług i serwis biurowy” § 4 (a-f). W razie długiej zwłoki oddajemy sprawę do adwokata.

 

 

 

 

Czy to prawda, że w miesiącach letnich jest duże zapotrzebowanie na wyjazdy do opieki?

To prawda, miesiące lipiec i sierpień to bardzo trudny okres dla wszystkich agencji. Większość opiekunów planuje w tym okresie urlopy rodzinne, wiele opiekunek opiekuje się wnuczętami. Apelujemy do wszystkich, którzy dysponują czasem w tym okresie, dzwońcie do nas! W tym trudnym okresie każdy ma szanse! Osoby ze słabym językiem, studenci. Akceptujemy też przyjazdy na krótkie okresy – dwa, trzy tygodnie.

 

 

 

 

 

Kiedy muszę zgłosić regularny termin zjazdu?

Osoby zjeżdżające autobusami, samolotami, pociągami mogą zjeżdżać od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU włącznie.

Osoby zjeżdżające małymi busami mogą zjeżdżać od WTORKU do SOBOTY włącznie.

 • Punktem zbiorczym jest ZAWSZE MIASTO KÖLN.
 • Godziny przewozów: od 8:00 do 16:00
 • Przewożenie Was ze Stelli na Stellę lub ze Stelli na lotnisko lub dworzec główny należy do naszych usług i nie podlega dodatkowym opłatom.  Osoby planujące zjazd do kraju muszą 14 dni wcześniej zgłosić to koordynatorce, przy zgłoszeniu należy podać:
 • datę zjazdu,
 • godzinę zjazdu,
 • środek transportu

Zgłoszenie zjazdu obowiązuje również osoby zjeżdżające własnym transportem lub busikiem.

 

 

 

 

Byłam zatrudniona mam kartę AOK, czy to mi coś daje?

Karta AOK to karta kasy CHORYCH!!! AOK jest państwową kasą chorych, jej świadczenia obejmują tylko leczenie i nie mają nic wspólnego z ubezpieczeniem emrytalno – rentowym. Składki na emeryturę w Niemczech odprowadza się do DeutscheRentenver-sicherung!! Karty takie są wydawane na okres trzech lub pięciu lat. Karta ta nie uprawnia do korzystania z usług tej kasy chory w momencie kiedy zaprzestaną być odprowadzane składki. Oznacza to, że jeżeli zakończycie pracę, Wasz były pracodawca automatycznie wymeldowuje Was i wstrzymuje opłaty do kasy AOK. Oznacza to tym samym, że pomimo iż na karcie widnieje; gültig bis 2025 czy gültig bis 2029, jest ona nieważna. Dlatego nie próbujcie leczyć się nieważną kartą, bo czeka Was słona niespodzianka, AOK będzie żądała od Was uregulowania rachunków. My nie ubezpieczamy opiekunów w AOK, gdyż kasy państwowe nie mają stałych opłat na ubezpieczenie, żądają pokazania dochodu za miniony rok, jeśli był wysoki, podnoszą składkę oraz każą sobie nadpłacać. Lepiej nie mieć z państwowymi kasami nic do czynienia, prywatne kasy chorych mają stałe opłaty niezależnie od tego czy ktoś zarabia miliony czy tysiące w roku. Oczywiście w prywatnych kasach chorych mogą się ubezpieczać osoby posiadające Gewerbę, osoby zatrudniane są obligatoryjnie meldowane przez pracodawcę w państwowych kasach chorych takich jak; AOK, Barmer, IKK, TKK, Knapschaft.