Отговори на най-често задаваните въпроси

Какво е Gewerbe и защо това е прост и изгоден начин за работа в сектора на болногледачеството?

Gewerbe е еднолична стопанска дейност, регистрирана на територията на немската държава във Вашия случай – състояща се в поддържане на домакинството и грижа за възрастни хора. Gewerbe съответства на еднолична стопанска дейност на стопански субект в Бьлгария. Регистрирането на Gewerbе е свързано с подаване на молба към немските данъчни власти за издаване на данъчен номер. Когато тази молба е удовлетворена, автоматично сте подчинени на немското финансово право, трябва да подавате данъчни декларации и да плащате евентуално начислени данъци тук. В случай на отказ за издаване на данъчен номер от финансов отдел в Германия, може да имате Gewerbe, но трябва да платите данък в България. Най-често това означава, че към НАП, който подавате в Бълагария, трябва да впишете сумата от доходите си нето, получени в Германия, с информация, че това е доход от стопанска дейност. Отварянето на Gewerbe струва 20 евро, това е официална такса, събирана от службата Gewerbe при нейната регистрация. През първата година не са дължими никакви такси във връзка с воденето на Gewerbe, първите разходи се начисляват след подаване на данъчна декларация за изминалата година. Разходите са годишна такса за IHK и евентуален данък, ако данъкоплатецът е надвишил данъчния праг. По-долу ще намерите разяснения за това какво представлява IHK и колко високи са данъците. Ще разберете защо Gewerbe е атрактивна форма на работа в сектора на болногледачеството. На тези, които решат да работят с нас, отваряме Gewerbe и отговаряме за нейното правилно формално и правно водене. Регистрацията, отрегистрирането и пререгистрирането на Gewerbe от едно място на друго е наша услуга, гарантирана в договора. Не събираме допълнителни такси за това.

Защо фирма SeniorenService Goldener Herbst не наема болногледачи?

Целодневната грижа не е сгодна с трудовия закон. Трудно е при Вашата професия да се говори за 8-часов работен ден, за осигуряване на свободна събота, неделя и празници. Освен това от 2015 г. немският закон предвижда минимално заплащане 8,50 евро / час. Страхът от конфликт със закона въздържа както нас така и немския клиент от решението за наемане на болногледачи и приемане ролята на работодател. Друг важен аргумент срещу сключването на трудов договор е фактът, че такъв договор не ни позволява да сме гъвкави и да приспособим Вашия престой в Германия към личния Ви живот в Бълагария . Трудовият договор Ви задължава да информирате за напускането си с едномесечно предизвестие, а понякога се налага възможно най-бързо на напуснете мястото, където сте болногледач, по важни лични причини. Освен това работата като болногледач е свързана с голямо психическо натоварване, ритъм на работа два работни на два почивни мецеци или три работни на три почивни Ви позволява да се възстановявате редовно.

Gewerbe зачислява ли се към бъдещата ми пенсия?

В Германия, за разлика от Бьлгария, лице, развиващо стопанска дейност т. нар. Gewerbe, не е задължено да плаща пенсионноосигуряване. Вноските са доброволни и никой не ги внася, тъй като това също не е изгодно. Право на пенсия има лице, което в рамките на поне пет години без прекъсване е плащало вноски. Може да кандидатствате за пенсия от 67-годишна възраст, приблизителната сума на пенсията Ви след пет години плащане на вноски би била около 40 евро месечно. Разбира се, ако някой иска задължително да плаща тези вноски, може да се обърне към DeutscheRentenversicherung и да декларира. Друг начин за осигуряване на своето бъдеще са дружества за частно осигуряване, които предлагат богата гама от оферти. Не можем да ви послужим със съвет по този въпрос, всеки решава самостоятелно. Задължително е да бъдете здравноосигурени. Нашата фирма гарантира това на всеки, който е поел ангажимент у наш клиент.

Има ли двойно данъчно облагане?

Не. Но трябва да приложите към данъчната декларация т.нар. Сертификат на ЕС за доходите в България (това може да е НАП , потвърден от данъчните власти в България). Хората, които получават доходи в България, не плащат данъци в Германия за доходите от друга държава, но не сред тези, които плащат данък в размер на 15%, попадат в категорията на т.нар прогресивен данък.? Това означава, че данъчната ставка се повишава и се променя в зависимост от генерираните доходи в България, тя се прилага само към доходите, получени в Германия. При лицата, които нямат доходи в България, данъкът прогресивно намалява, т.е. не трябва да плащат 15% от генерираният доход, а съответно по-малка сума.

Какъв е данъчният праг?

Данъчният праг за 2018 г. в Германия, под който не се дължи данък, е 9.000,00 евро за самотни и 18.000,00 евро за омъжени/женени лица. Това означава, че ако съберете целия си годишен приход (бруто), извадите от него разходите, т.е. напр. таксата за офис обслужването, билети за пътувания, евентуални разходи, свързани със здравно или пенсионно осигуряване, регистрирането на Gewerbe, плащано в IHK (54 евро годишно) и т.н., ще получите сума доходи (нето). Извадете от сумата нето, сумата, за която не се дължи данък, т.е. 9.000,00 евро или 18.000,00 евро, ако имате съпруг/съпруга и вижте какъв ще е резултата! Резултатът е сумата, за която ще се начисли нормален данък 15% или прогресивен за хората с доходи в България , т.е. по-висок или за хората без доходи в България, които издържат съпруга/съпругата си, съответно по-нисък.