?‍⚕️Pierwsza pomoc przedmedyczna to wykonanie podstawowych czynności mających na celu ratowanie zdrowia lub życia ?
?Osoba, która odniosła obrażenia lub jej stan zdrowia uległ gwałtownemu pogorszeniu, musi otrzymać od nas pomoc, zanim przybędą na miejsce lekarz, pogotowie ratunkowe lub inne wykwalifikowane osoby
?Głównym celem udzielenia pierwszej pomocy jest ratowanie życia i zdrowia poszkodowanego poprzez:
✅podtrzymanie czynności życiowych,
✅ograniczanie skutków obrażeń lub nagłych zachorowań,
✅zapewnienie bezpiecznej pozycji oraz przygotowanie do dalszego postępowania lekarskiego.
?Przy udzielaniu pierwszej pomocy należy kierować się zasadami:
✅szybko ustalamy przyczynę wypadku bądź pogorszenia stanu zdrowia,
✅jeśli zachodzi taka konieczność, eliminujemy czynnik zagrażający życiu (np. odcinamy prąd, usuwamy przygniatający przedmiot),
✅ustalamy, w jakim stanie znajduje się poszkodowany i jakich obrażeń doznał, przede wszystkim kontrolujemy tętno
i oddech oraz przytomność podopiecznego.
✅przystąpienie do działań ratowniczych powinniśmy rozpocząć tak szybko, jak to możliwe, udzielając następującej pomocy
?W przypadku:
✅ataku padaczki – zabezpieczamy głowę podopiecznego i układamy go w bezpiecznej pozycji, nie wolno wkładać mu niczego między zęby ani podawać niczego do picia; wzywamy pogotowie.
✅osoby nieprzytomnej – układamy nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej, sprawdzamy drożność dróg oddechowych i wzywamy pogotowie.
✅osoby nieprzytomnej nieoddychającej – wzywamy pogotowie; czekając na pomoc sprawdzamy drożność dróg oddechowych i przeprowadzamy akcję reanimacyjną (powtarzamy 30 uciśnięć klatki piersiowej – 2 wdechy – 30 uciśnięć – 2 wdechy, cykl ten kontynuujemy do przyjazdu pomocy medycznej).
✅osoby czującej się źle lub omdlonej – kładziemy podopiecznego na płaskim podłożu, podnosimy jego nogi powyżej poziomu serca i kontaktujemy się z pogotowiem lub lekarzem prowadzącym.
✅zranienia – jeśli krwawienie jest duże – tamujemy krwotok, zabezpieczamy ranę jałowym opatrunkiem (jałową gazą), bandażujemy ranę i kontrolujemy ogólne samopoczucie zranionego. W przypadku poważnych zranień wzywamy pogotowie.