👨‍⚕️Pierwsza pomoc przedmedyczna to wykonanie podstawowych czynności mających na celu ratowanie zdrowia lub życia 🆘
👉Osoba, która odniosła obrażenia lub jej stan zdrowia uległ gwałtownemu pogorszeniu, musi otrzymać od nas pomoc, zanim przybędą na miejsce lekarz, pogotowie ratunkowe lub inne wykwalifikowane osoby
👉Głównym celem udzielenia pierwszej pomocy jest ratowanie życia i zdrowia poszkodowanego poprzez:
✅podtrzymanie czynności życiowych,
✅ograniczanie skutków obrażeń lub nagłych zachorowań,
✅zapewnienie bezpiecznej pozycji oraz przygotowanie do dalszego postępowania lekarskiego.
🆘Przy udzielaniu pierwszej pomocy należy kierować się zasadami:
✅szybko ustalamy przyczynę wypadku bądź pogorszenia stanu zdrowia,
✅jeśli zachodzi taka konieczność, eliminujemy czynnik zagrażający życiu (np. odcinamy prąd, usuwamy przygniatający przedmiot),
✅ustalamy, w jakim stanie znajduje się poszkodowany i jakich obrażeń doznał, przede wszystkim kontrolujemy tętno
i oddech oraz przytomność podopiecznego.
✅przystąpienie do działań ratowniczych powinniśmy rozpocząć tak szybko, jak to możliwe, udzielając następującej pomocy
🆘W przypadku:
✅ataku padaczki – zabezpieczamy głowę podopiecznego i układamy go w bezpiecznej pozycji, nie wolno wkładać mu niczego między zęby ani podawać niczego do picia; wzywamy pogotowie.
✅osoby nieprzytomnej – układamy nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej, sprawdzamy drożność dróg oddechowych i wzywamy pogotowie.
✅osoby nieprzytomnej nieoddychającej – wzywamy pogotowie; czekając na pomoc sprawdzamy drożność dróg oddechowych i przeprowadzamy akcję reanimacyjną (powtarzamy 30 uciśnięć klatki piersiowej – 2 wdechy – 30 uciśnięć – 2 wdechy, cykl ten kontynuujemy do przyjazdu pomocy medycznej).
✅osoby czującej się źle lub omdlonej – kładziemy podopiecznego na płaskim podłożu, podnosimy jego nogi powyżej poziomu serca i kontaktujemy się z pogotowiem lub lekarzem prowadzącym.
✅zranienia – jeśli krwawienie jest duże – tamujemy krwotok, zabezpieczamy ranę jałowym opatrunkiem (jałową gazą), bandażujemy ranę i kontrolujemy ogólne samopoczucie zranionego. W przypadku poważnych zranień wzywamy pogotowie.