Co to jest saturacja?
  • Saturacja określa nasycenie krwi tlenem. Już kilkuletnie dziecko wie, że tlen jest nam niezbędny do życia. Gdy jest go za mało, tkanki są niedotlenione, co z kolei prowadzi do groźnych powikłań, w tym uszkodzenia narządów wewnętrznych.
  • Saturacja jest jednym z najważniejszych parametrów życiowych, obok m.in. pomiaru tętna, ciśnienia tętniczego, temperatury czy częstości oddechów.
  • Pomagają one określić stan zdrowia pacjenta i w razie potrzeby podjąć odpowiednie działania, aby ochronić jego zdrowie, a nawet i życie.
  • Prawidłowe nasycenie krwi tlenem powinno mieścić się w przedziale 95-100%, u osób z chorobami płuc czy u palaczy może być ona nieco niższa, podobnie jak u seniorów.
  • Saturacja poniżej 90% jest sygnałem do konsultacji lekarskiej i może się wiązać z koniecznością hospitalizacji chorego z powodu niewydolności oddechowej.
Jak zmierzyć saturację?
  • Poziom saturacji wykonujemy podobnie, jak pomiar ciśnienia tętniczego – do badania w warunkach domowych najlepiej przyjąć pozycję siedzącą, starając się nie ruszać podczas pomiaru.
  • Warto również przed badaniem odpocząć przez kilka minut. Na wynik pomiaru mają bowiem wpływ takie czynniki, jak m.in. stres czy zmęczenie.
  • W przypadku użycia pulsoksymetru napalcowego warto pamiętać, że dłonie nie mogą być wilgotne, a paznokcie zbyt długie lub pomalowane lakierem.
  • Palec musi być odpowiednio umieszczony wewnątrz urządzenia.