WJAZD OPIEKUNEK DO NIEMIEC
– OBOWIĄZUJĄCE TESTY I ZASADY
? Przygotowując się do wyjazdu opiekunka powinna wykonać test w autoryzowanym puncie testów lub placówce medycznej, która może potwierdzić test własna pieczątką.
? Wynik testu powinien być przetłumaczony na jeden z języków: angielski, niemiecki lub francuski. Test może być wykonany najwcześniej 48h przed wjazdem.
? Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a nie od otrzymania wyniku.
Akceptowane, obowiązujące testy przed wjazdem:
1️⃣ Szybki test antygenowy – sugerujemy opiekunkom wybór tej opcji, ze względu na mniejszy koszt.
2️⃣ Test PCR
? W dniu wyjazdu wynik testu należy przesłać koordynatorce, która dokona zgłoszenia wjazdu danej osoby do Wydziału Zdrowia
❌ testy płytkowe dostępne „w Biedronce”, testy na obecność przeciwciał NIE UPRAWNIAJĄ DO WJAZDU‼️‼️‼️