Ważna Informacja dla osób posiadajacych Gewerbe zameldowaną pod adresem Firmy SeniorenService Goldener Herbst.!!