30 maja, czyli Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego

  • Co to jest Stwardnienie Rozsiane?
To choroba przewlekła, która dotyka najczęściej osoby między 20,a 40 rokiem życia. Jej istotą jest nieprawidłowe przekazywanie impulsów nerwowych. Szacuje się, iż dotyczy ona ok. 45 tysięcy osób w Polsce, a może i nawet trochę więcej. Jest to choroba, która częściej dotyka kobiety.
  • Nieleczona może prowadzić do inwalidztwa.
  • Jakie są przyczyny powstawania choroby?
Niestety nie wiadomo, co przyczynia się do zachorowania na tę chorobę, jednakże można tylko przypuszczać, iż może wiązać się z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu immunologicznego, czynnikami środowiskowymi oraz genetycznymi. Co do czynników dziedzicznych to większość osób uważa, że Stwardnienie nie należy do grupy chorób dziedzicznych.
  • Jakie są objawy?
Do typowych objawów występujących w tej chorobie zalicza się m. in. kłopoty z utrzymaniem równowagi, problemy zw. koordynacją ruchową, zaburzenia czucia oraz problemy ze wzrokiem. W późniejszej fazie może dojść do zawrotów , upadków, problemów zw. z obniżeniem napięcia zwieracza. Stwardnienie Rozsiane to choroba, która wymaga specjalistycznego leczenia oraz nieustannej rehabilitacji.