?Uprzejmie informujemy, że z dniem 9 listopada 2020 Rząd niemiecki zmienił ustawę do walki z pandemia Covid-19. Nowe zarządzenie mówi, że osoby przyjeżdzające do Niemiec nie podlegają już obowiązkowemu testowi, tylko obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie, którą można skrócic poddając się dobrowolnie po upływie 5 dni testowi, jeżeli wynik jest negatywny kwarantanna jest zakończona. Jeżeli wynik jest pozytywny, wówczas należy to zgłosić do terenowego wydziału zdrowia /Gesundheitsamtu/, który narzuca przedłużenie kwarantanny o kolejne 10 dni.
Ze wszystkich wyżej wymienionych procedur są zwolnione osoby pracujące w tzw. Opiece 24h.

?Dodatkowo osoby przyjezdzające do Niemiec muszą dzień przed wyjazdem zgłosić ten fakt do/Gesundheitsamtu/- nasza firma przejmuje ten obowiązek na siebie. Koordynatorka przed Waszym wyjazdem podaje Wam numer Waszego rejestru oraz wysyła zaświadczenie potwierdzające konieczność wjazdu na terytorium Niemiec. Jest to potrzebne w razie kontroli na terytorum przygranicznym. Zdarza się, że osoba z niemieckiego Urzędu Zdrowia zadzwoni do Was z informacją konieczności odbycia po przyjeździe kwarantanny. Możecie wówczas odpowiedzieć, że kwarantanna Was nie obejmuje gdyż pracujecie jako 24 h Betreuung lub celem
ominięcia niepotrzebnych dyskusji przyjmijcie tą informację bez odpowiedzi.

?W związku z tym, że nasi podopieczni należą do grupy wysokiego ryzka i zakażenie
się wirusem Covid-19 mogłoby mieć dla nich ciężki przebieg, a nawet spowodować utratę życia proponujemy naszym klientom wykonanie tzw. szybkiego testu opiekunom/opiekunkom przed przejęciem opieki.
Koszt testu przejmuje klient niemiecki.

??‍?Klient niemiecki ma do wyboru trzy alternatywy:

1️⃣Test będzie przeprowdzony bezpośrednio po przyjeździe opiekuna/opiekunki. Następnie po wyniku negatywnym opiekun/opiekunka będzie przewieziona na miejsce zlecenia.
2️⃣Opiekun/opiekunka przyjeżdża do naszego hotelu na 5-dniową kwarantannę, następnie zostaje zrobiony szybki test. Po wyniku negatywnym następuje przewiezienie na miejsce zlecenia.
Okres kwarantanny jest liczony jako okres pracy czyli honorowany.
3️⃣Opiekun/opiekunka przyjeżdża do naszego hotelu na 5-dniową kwarantannę następnie zostaje zrobiony test
laboratoryjny. Kwarantanna trwa następne dwa dni do uzyskania wyniku testu. Po otrzymaniu wyniku negatywnego następuje przewiezienie na miejsce zlecenia. Okres kwarantanny jest liczony jako okres pracy czyli jest honorowany.

?‍♀️Koordynatorka będzie Was informować o tym, na jaką alternatywę zdecydował się Wasz klient.
Co w przypadku pozytywnego wyniku testu?

?W przypadku testu pozytywnego osoba taka zostaje przez nas zgłoszona do Gesundheitsamtu oraz odbywa kwarantannę w przeznaczonym specjalnie na ten cel apartamencie przynależnym do naszego hotelu. Koszt pobytu oraz wyżywienie jest bezpłatne.
W przypadku rozwinięcia się choroby, nasze ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje przejęcie kosztów opieki medycznej.

ℹPomimo działań profilaktycznych upraszamy Was, aby w pierwszych dniach po przyjeździe na Stelle przestrzegać zasad bezpieczeństwa tzw. AHA Regel

?Abstand halten – zachować bezpieczną odległość od drugiego człowieka tj. 1,5 metra (poza domem np. na zakupach) W domu zachować odstęp możliwy do zachowania.
?Händewaschen, desinfizieren – myć i dezynfekować ręce szczególnie po odbytej przerwie, po zakupach po odbiorze paczki czy listu.
?Atemmaske tragen – noszenie maseczki przy zbliżeniu się do podopiecznego jest bardzo ważne w trakcie pierwszych pięciu dni.

?Dodatkowo informujemy, że opiekunka/ opiekun ma prawo nie wpuścić do domu osób, które nie mają założonej maseczki ochronnej. Do takich osób zalicza się np. listonosz, pracownicy dostarczający paczki, pracownicy Pflegedienstu, masażyści, terapeuci oraz rodzina podopiecznego która nie mieszka w tym samym domostwie.