Kogo szukamy – profil opiekuna

   Dobry opiekun to osoba wrażliwa na potrzeby drugiego człowieka. Opiekunowie muszą dysponować silnym charakterem, być spokojni, cierpliwi i opanowani, posiadać zdolność rozpoznawania potrzeb drugiego człowieka: fizycznych i psychicznych. Dobry opiekun to człowiek empatycznie dojrzały, wie kiedy ofiarować bliskość, a kiedy zachować dystans. Praca w opiece całodobowej wiąże się z rezygnacją z własnych potrzeb i upodobań na wiele godzin. Prawdziwy opiekun rozumie, że podopieczny to nie tylko klient, ale przede wszystkim człowiek.

   Szukamy osób, które potrafią zorganizować swój dzień pracy, wyznaczać cele i dążyć do nich. Osoby odważne, które nie boją się wyzwań i potrafią logicznie działać w sytuacjach stresowych. Jeśli twój stan zdrowia psychiczny i fizyczny pozwala na przejęcie odpowiedzialności za drugiego człowieka, zapraszamy do współpracy.

   Jesteśmy szczególnie zainteresowani współpracą z osobami z wykształceniem pielęgniarskim lub po ukończonych szkołach opiekuna medycznego. Mile widziane są również osoby, które w ramach wieloletnich wyjazdów na tzw. opiekę zdobyły wymagane doświadczenie i kwalifikacje. Również osoby, które nigdy nie pracowały w tej branży, ale czują do niej powołanie oraz znają język niemiecki przynajmniej w stopniu komunikatywnym mają u nas szanse. Dla nas liczy się człowiek i jego chęci, szkolimy opiekunów więc jeśli ktoś naprawdę chcę – to może!

Sprawdź swoje kwalifikacje:

  • Posługujesz się komunikatywnym językiem niemieckim i chcesz rozwijać jego znajomość?
  • Posiadasz doświadczenie w opiece?
  • Jesteś osobą cierpliwą i wrażliwą na potrzeby drugiego człowieka?
  • Potrafisz zorganizować swój dzień pracy?
  • Umiesz wyznaczać sobie cele i sukcesywnie dążysz do ich osiągnięcia?
  • Jesteś osobą odważną, nie boisz się wyzwań?
  • Potrafisz logicznie działać w sytuacjach stresowych?
  • Twój stan zdrowia pozwala na bycie odpowiedzialnym za drugiego człowieka?
  • Jesteś osobą niekaralną i możesz potwierdzić ten fakt zaświadczeniem?

Jeśli możesz na te pytania kiwnąć głową na TAK, zapraszamy do współpracy!

Granica wieku opiekuna:

Praca opiekuna wiąże się z dużym obciążeniem psychofizycznym. Postanowiliśmy wprowadzić górną granicę wieku dla opiekunów/opiekunek, która wynosi 66 lat. Zmiana dotyczy nowo przyjmowanych opiekunów/opiekunek. Ta regulacja wynika przede wszystkim z poszanowania zdrowia podopiecznych i opiekunów i nie dotyczy pań/panów którzy “starzeją się razem z nami”