Wyjazd na opiekę często sam w sobie jest stresujący, przede wszystkim dla osób, które wyjeżdżają po raz pierwszy.

Jak zatem powinna zachowywać się opiekunka względem podopiecznego?

1. Słuchajmy swojego podopiecznego – komunikacja zarówno ta werbalna, jak i niewerbalna jest bardzo ważna. Słuchajmy ze zrozumieniem, okazując przy tym życzliwość.
2. W rozmowie nie należy podnosić głosu lub krzyczeć – należy rozmawiać spokojnie (nawet w sytuacjach stresowych).
3. Opiekunka powinna być życzliwa, ale także asertywna.
4. Cierpliwość jest bardzo ważna – należy dostosować sposób mówienia do stanu zdrowia podopiecznego – jeśli choruje na demencję czy zaburzenia słuchu i mowy, trzeba używać prostych słów i wypowiadać je wolno, wyraźnie i głośno, a jeśli jest taka potrzeba, należy powtarzać do skutku.
5. Opiekun powinien także zadawać proste pytania, na które można odpowiedzieć tak lub nie.
6. Zwracajmy uwagę na reakcje podopiecznych, a zatem zachowujmy kontakt wzrokowy.
7. Można pomagać sobie gestykulacją, ale nie nadmierną, gdyż może ona budzić niepokój seniora.
8. Wspierajmy podopiecznego uśmiechem, pochwałami, dobrym słowem.
9. W sytuacji nieporozumień należy skontaktować się z koordynatorką, która zawsze służy pomocą.