Potrzeby i emocje seniorów 👴👵
Drodzy Opiekunowie,

Opieka nad seniorami to ważne i odpowiedzialne zadanie. Zrozumienie potrzeb i emocji osób starszych jest kluczowe dla zapewnienia im komfortu i wsparcia.

Starość często wywołuje stres, który może zagrażać zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Zakończenie pracy, pogarszające się zdrowie oraz trudności w codziennych czynnościach mogą prowadzić do depresji.☹️ Depresja jest powszechnym zaburzeniem psychicznym wśród seniorów, szczególnie tych samotnych lub zależnych od innych.

Typowe problemy seniorów:
-Smutek
-Zmęczenie
-Kłopoty ze snem
-Brak nadziei na przyszłość
-Drażliwość
Czynniki wpływające na psychikę seniorów:
-Zdrowie
-Genetyka
-Zmiany w mózgu
-Charakter
-Aktywność fizyczna i umysłowa
-Nawyki i styl życia
-Doświadczenia życiowe
-Społeczne postawy i wsparcie
Oznaki dobrej adaptacji do starości:
-Dobre zdrowie
-Bystry umysł
-Aktywność
-Szczerość w kontaktach
-Przyjazny stosunek do ludzi
-Zadowolenie z życia
-Szacunek do siebie
-Wysoki poziom moralności
-Pogodzenie się ze starością
-Poczucie bezpieczeństwa
Oznaki złej adaptacji do starości:
-Wrogość
-Lęki
-Konfliktowość
-Izolacja
-Poczucie winy
-Zależność od innych
-Obawa przed ludźmi
-Apatia
-Skłonność do depresji
Czynniki wpływające na podejście do starości:
-Sytuacja życiowa, materialna i rodzinna
-Aktywność intelektualna i fizyczna
-Aktywność edukacyjna i kulturalna
-Cechy charakteru i zainteresowania
-Styl życia i pełnione role społeczne