Jeśli spędzacie święta wraz z seniorami, zaśpiewajcie razem kolędę. Choć w języku niemieckim brzmi nieco inaczej, śpiewana w czasie Wigilii brzmi równie pięknie:)

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
Nur das traute hoch heilige Paar.
Holder Knab im lockigten Haar,
Schlafe in himmlischer Ruh!
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb’ aus deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund’.
Jesus in deiner Geburt!
Cicha noc! Święta noc!

Wszystko śpi, samotny budzi się

Tylko wierna, święta para.

Stary chłopak w kręconych włosach,

Śpij w niebiańskim pokoju!

Cicha noc! Święta noc!

Synu Boży, jak się śmiejesz

Miłość z twoich boskich ust,

Uderza nas godzina zbawienia.

Jezus w Twoim narodzeniu!