Osoby przyjeżdżające do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka i podlegające kwarantannie są zobowiązane do wykonania testu przed lub przy wjeździe do Niemiec.
test antygenowy
– Szybki test przesiewowy dla osób z objawami koronawirusa.
– Wynik pojawia się na płytce w ciągu 5-8 minut od umieszczenia na niej pobranego z nosogardzieli materiału.
Test molekularny RT-PCR
Wymaz z gardła lub nosogardzieli
– Zalecany przez WHO i dający 99% pewności wyniku.
– Czas oczekiwania na wynik jest obecnie uzależniony od obciążenia laboratoriów ilością wykonywanych testów i wynosi średnio 2 dni robocze.
– Test na przeciwciała
– Wskazuje stężenie przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w krwi pacjenta, które może świadczyć o nabytej odporności. Wykrywa późny etap choroby, przebycie zakażenia COVID-19 w przeszłości lub świadczy o skuteczności szczepionki.
Test płytkowy
– Szybki test wykrywający obecność przeciwciał anty-SARS-Cov-2 w klasach IgM i IgG, świadczących o przebytej lub toczącej się infekcji COVID-19.
– Zalecany dla osób chcących sprawdzić, czy przeszły już chorobę w przeszłości. Badanie pozwala stwierdzić obecnie toczącą się infekcję lub przebyte w przeszłości zakażenie COVID-19, nawet jeśli od ustąpienia objawów minęło sporo czasu.
Negatywny wynik testu należy zachować co najmniej przez 10/14 dni od wjazdu do Niemiec i okazać na wezwanie urzędowi ds. zdrowia. Wynik testu musi być w jęz. angielskim, francuskim lub niemieckim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone.
Pamiętajcie, że w przypadku braku tłumaczenia przez placówkę wykonującą test, nasza firma wykonuje szybkie tłumaczenia dla opiekunek i opiekunów wyjeżdżających do Niemiec.