Bądź cierpliwy i empatyczny – zrozumienie i wsparcie emocjonalne są kluczowe.
 Pomagaj w utrzymaniu higieny osobistej i codziennych czynności, takich jak jedzenie i ubieranie.
 Upewnij się, że otoczenie jest dostosowane do wózka, aby ułatwić poruszanie się.
 Regularnie sprawdzaj, czy senior jest komfortowy i nie potrzebuje pomocy.
 Zachowaj komunikację – rozmawiaj i słuchaj, aby dowiedzieć się, jak możesz pomóc.
 Wsparcie duchowe i towarzyszenie w codziennym życiu są równie ważne jak opieka fizyczna.

Podzielcie się swoimi wskazówkami!