Czym jest BGW

Obowiązkowe ubezpieczenie BGW Osoby posiadające niemiecką działalność gospodarczą są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem BGW. Ubezpieczenie to obejmuje powypadkowe leczenie oraz gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku utraty zdolności do pracy na skutek wypadku zaistniałego w trakcie świadczenia usług.BGW/ Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege nie ma odpowiednika w Polsce. Jest to organizacja stanowiąca połączenie zakładu ubezpieczeniowego i podmiotu reprezentującego interesy określonej grupy zawodowej, w tym przypadku opiekunek i opiekunów. Jest odpowiedzialna za prawie osiem milionów ubezpieczonych osób w około 630 000 przedsiębiorstwach i tym samych jest jedną z największych organizacji tego typu w Niemczech. BGW oferuje państwowe ubezpieczenie od wypadków i jest jedną z gałęzi socjalnego systemu ubezpieczeń w Niemczech. Do przedsiębiorstw zobligowanych do płacenia składek na rzecz BGW zalicza się m.in. Zakłady opiekuńcze prowadzone przez kościoły lub podmioty wsparcia społecznego, prywatne i państwowe szpitale jak i jednostki rehabilitacyjne.