Регистрация -registration


  Лични данни
  Имам опит  Грижил съм се за болни с

  Страдам от хронични заболявания *

  Алергии *

  Пуша *

  Размери на тялото

  *Предоставянето на данни е доброволно. Основание за обработване на данните е моето съгласие. Получатели на данните могат да бъдат служители на фирма SeniorenService Goldener Herbst GmbH & Co. KG Имам право да оттегля съгласието си във всеки момент. Личните данни ще бъдат обработвани до евентуалното оттегляне на съгласието, а след него през периода до изтичането на давността на претенциите на администратора на данните и спрямо него. Имам право да изискам от администратора достъп до моите лични данни, тяхното поправяне, изтриване и ограничена обработка.