Profil dobrego opiekuna/opiekunki

Sprawdź swoje kwalifikacje:

  • Posługujesz się komunikatywnym językiem niemieckim i chcesz rozwijać jego znajomość?
  • Posiadasz doświadczenie w opiece?
  • Jesteś osobą cierpliwą i wrażliwą na potrzeby drugiego człowieka?
  • Potrafisz zorganizować swój dzień pracy?
  • Umiesz wyznaczać sobie cele i sukcesywnie dążysz do ich osiągnięcia?
  • Jesteś osobą odważną, nie boisz się wyzwań?
  • Potrafisz logicznie działać w sytuacjach stresowych?
  • Twój stan zdrowia pozwala na bycie odpowiedzialnym za drugiego człowieka?
  • Jesteś osobą niekaralną i możesz potwierdzić ten fakt zaświadczeniem?

Jeśli możesz na te pytania kiwnąć głową na TAK, zapraszamy do współpracy!

Granica wieku opiekuna:

Praca opiekuna wiąże się z dużym obciążeniem psychofizycznym. Postanowiliśmy wprowadzić górną granicę wieku dla opiekunów/opiekunek, która wynosi 66 lat. Zmiana dotyczy nowo przyjmowanych opiekunów/opiekunek. Ta regulacja wynika przede wszystkim z poszanowania zdrowia podopiecznych i opiekunów i nie dotyczy pań/panów którzy “starzeją się razem z nami”