база  за работа през нощта  
+ 150 €
 повдигане 
+ 150 €
 деменция 
+ 150 €
 Паркинсон 
+ 150 €
 лежащо болен  
+ 150 €
 владеене на език  
+ 150 €
 офис обслужване  
 - 71,40 € 
общо €
1 лице1500 €   1878,6 €
2 лица
от които еднo е обгрижвано лице
1650 €    1928,6 €
2 лица
и двете са обгрижвани лица
1800 €   2178,6 €

Nasze oferty są dostosowane do wymagań jakie dana Stella stawia opiekunce. Im bardziej uciążliwe miejsce tym większy zarobek. Podczas pierwszego spotkania w domu klienta staramy się jak najlepiej poznać stopień uciążliwości i skonfrontować z nim potencjalną opiekunkę/opiekuna. Każda z naszych opiekunek jako samodzielny podmiot gospodarczy, ma prawo do bezpośredniej pertraktacji finansowej z rodziną. Jeżeli po przyjeździe Stella okaże się trudniejsza niż ją oszacowano, zakres pielęgnacji uległ zmianie, stan podopiecznego pogorszył się, należy zgłosić ten fakt koordynatorce. Jeżeli uwagi opiekunki/opiekuna są uzasadnione rozpoczynamy pertraktacje.

Nie praktykujemy obniżania stawek dla osób mówiących językiem komunikatywnym i słabym. Wyróżniamy osoby porozumiewające się językiem niemieckim w stopniu bardzo dobrym. Osoby te mogą liczyć na 150 euro dopłaty.