Ние за Вас

Задължения на посредника:

k

Да следи за формалностите, свързани с адресната регистрация, отрегистрирането, лично придружаване в учреждението за регистрация, в отдела за чужденци и в учредението, отговорно за регистрация на стопанска дейност.

Вземане предвид на молбите относно характера на болногледачеството, началото и края на приетия ангажимент при немския клиент.

В случай на нужда кратко обучение по болногледачество в дома на обгрижваното лице, провеждано от квалифициран медицински персонал на нашата фирма.

n

Архивизиране на данни и документи.

Помощ при подготовката на данъчната декларация.

Здравно осигуряване.

Осигуряване на телефонна връзка извън работното време на офиса в спешни неотложни случаи.

Изготвяне и предоставяне на сметки за немските клиенти.

Осигуряване на безплатен подслон при внезапна загуба на мястото на грижа. Безплатен превоз до хотел.

Свържете се с нас

поискайте повече информация на български