какво е bgw

Задължителна застраховка в BGW.  Лицата, които имат немска стопанска дейност са предмет на задължителна застраховка BGW. Тя покрива лечение при злополука и гарантира изплащане на обезщетение в случай на загуба на работоспособност в резултат на злополука при предоставянето на услуги. BGW/ Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege няма аналог в България. Това е организация, която обединява застрахователна агенция и организация, представляваща интересите на определена професионална група, в този случай на болногледачите и болногледачките. Тя е отговорна за почти осем милиона застраховани лица в около 630 000 фирми и заради това е една от най-големите организации от този вид в Германия. BGW предлага държано застраховане при злополука и е един от клоновете на социалната система за застраховане в Германия. BGW струва 23 Евро месечно.Сред фирмите, които задължително трябва да плащат вноски в BGW са: Центрове за грижи при църкви или организации за обществено подпомагане, частни и държавни болници и центрове за рехабилитация.