Отговори на най-често задаваните въпроси

Какво е Gewerbe и защо това е прост и изгоден начин за работа в сектора на болногледачеството?

Gewerbe е еднолична стопанска дейност, регистрирана на територията на немската държава във Вашия случай – състояща се в поддържане на домакинството и грижа за възрастни хора. Gewerbe съответства на еднолична стопанска дейност на стопански субект в Бьлгария. Регистрирането на Gewerbе е свързано с подаване на молба към немските данъчни власти за издаване на данъчен номер. Когато тази молба е удовлетворена, автоматично сте подчинени на немското финансово право, трябва да подавате данъчни декларации и да плащате евентуално начислени данъци тук. В случай на отказ за издаване на данъчен номер от финансов отдел в Германия, може да имате Gewerbe, но трябва да платите данък в България. Най-често това означава, че към НАП, където подавате декларацията, трябва да впишете нетната сумата от доходите си , получени в Германия, с информация, че това е доход от стопанска дейност. Отварянето на Gewerbe струва 26 евро, това е официална такса, събирана от службата Gewerbe при нейната регистрация. Първите разходи се начисляват след подаване на данъчна декларация за изминалата година. Разходите са годишна такса за IHK и евентуален данък, ако данъкоплатецът е надвишил данъчния праг. По-долу ще намерите разяснения за това какво представлява IHK и колко високи са данъците. Ще разберете защо Gewerbe е атрактивна форма на работа в сектора на болногледачеството.

 

Защо фирмата SeniorenService Goldener Herbst не наема болногледачи?

Целодневната грижа не е сгодна с трудовия закон. Трудно е при Вашата професия да се говори за 8-часов работен ден, за осигуряване на свободна събота, неделя и празници. Освен това от 2020 г. немският закон предвижда минимално заплащане 9,35 евро / час. Страхът от конфликт със закона въздържа както нас така и немския клиент от решението за наемане на болногледачи и приемане ролята на работодател. Друг важен аргумент срещу сключването на трудов договор е фактът, че такъв договор не ни позволява да сме гъвкави и да приспособим Вашия престой в Германия към личния Ви живот в Бълагария . Трудовият договор Ви задължава да информирате за напускането си с едномесечно предизвестие, а понякога се налага възможно най-бързо на напуснете мястото, където сте болногледач, по важни лични причини. Освен това работата като болногледач е свързана с голямо психическо натоварване, ритъм на работа два работни на два почивни мецеци или три работни на три почивни Ви позволява да се възстановявате редовно.

 

Gewerbe зачислява ли се към бъдещата ми пенсия?

 

В Германия, за разлика от Бьлгария, лице, развиващо стопанска дейност т. нар. Gewerbe, не е задължено да плаща пенсионноосигуряване. Вноските са доброволни и никой не ги внася, тъй като това също не е изгодно. Право на пенсия има лице, което в рамките на поне пет години без прекъсване е плащало вноски. Може да кандидатствате за пенсия от 67-годишна възраст, приблизителната сума на пенсията Ви след пет години плащане на вноски би била около 40 евро месечно. Разбира се, ако някой иска задължително да плаща тези вноски, може да се обърне към Deutsche Rentenversicherung и да декларира. Друг начин за осигуряване на своето бъдеще са дружества за частно осигуряване, които предлагат богата гама от оферти. Не можем да ви послужим със съвет по този въпрос, всеки решава самостоятелно. Задължително е да бъдете здравноосигурени. Нашата фирма гарантира това на всеки, който е поел ангажимент у наш клиент.

 

Има ли двойно данъчно облагане?

Не. Но трябва да приложите към данъчната декларация т.нар. Сертификат на ЕС за доходите в България (това може да е НАП , потвърден от данъчните власти в България). Хората, които получават доходи в България, не плащат данъци в Германия за доходите от друга държава, но не сред тези, които плащат данък в размер на 15%, попадат в категорията на т.нар прогресивен данък.? Това означава, че данъчната ставка се повишава и се променя в зависимост от генерираните доходи в България, тя се прилага само към доходите, получени в Германия. При лицата, които нямат доходи в България, данъкът прогресивно намалява, т.е. не трябва да плащат 15% от генерираният доход, а съответно по-малка сума.

 

Какъв е данъчният праг?

Данъчният праг за 2020 г. в Германия, под който не се дължи данък, е 9.408,00 евро за самотни и 18.816,00 евро за омъжени/женени лица. Това означава, че ако съберете целия си годишен приход (бруто), извадите от него разходите, т.е. напр. таксата за офис обслужването, билети за пътувания, евентуални разходи, свързани със здравно или пенсионно осигуряване, регистрирането на Gewerbe, плащано в IHK (54 евро годишно) и т.н., ще получите сума доходи (нето). Извадете от сумата нето, сумата, за която не се дължи данък, т.е. 9.408,00 евро или 18.816,00 евро, ако имате съпруг/съпруга и вижте какъв ще е резултата! Резултатът е сумата, за която ще се начисли нормален данък 15% или прогресивен за хората с доходи в България , т.е. по-висок или за хората без доходи в България, които издържат съпруга/съпругата си, съответно по-нисък. 

Табела с ориентировъчни данни

Нормален данък за самотни лица, които нямат доходи в България.

 

 Годишен доход нето 

 Приблизителен годишен данък за плащане 

13.408,00 евро

650,00 евро

11.408,00 евро

306,00 евро

10.408,00 евро

150,00 евро

9.408,00 евро

0,00 евро

 

Примери за прогресивен данък за самотни, разведени или овдовели лица с доходи в България:

Ако доходът нето, който сте получили в Германия е 8.000,00 евро и едновременно с това в България получавате рента, пенсия в размер на 2.000,00 евро, тогава двата дохода се сумират, така че в резултат на това превишавате данъчния праг, до който не се дължи данък, т.е. 9.408,00 евро,  и Ви се начислява данък в размер на 115,00 Euro годишно. Ако доходът нето, получен в Германия, е в размер на 11.000,00 евро, а в  България получавате рента или пенсия в размер на 2.000,00 евро, тогава доходите също се сумират, в резултат на което се превишава данъчния праг 9.408,00 евро и се начисленият данък ще бъде около 500,00 евро за цялата година.

 

Примери за прогресивен данък за женени/омъжени лица с доходи в България

Ако доходът нето, който сте получили в Германия не превишава 18.816,00 евро, но в България получавате заедно с партньора си рента, пенсия или други доходи, тогава трябва да платите данък в Германия.

ПРИМЕР: Ако в Германия сте изработили доход в размер на 14.000,00 евро и едновременно с това в България,  Вие сами или Вашият партньор, или Вашите общи доходи са в размер на 6.000,00 евро, то ще Ви бъде начислен данък в размер на около 330,00 Euro.ВНИМАНИЕ, ако по време на Gewerbe Вашето семейно положение се промени, трябва задължително да информирате за това счетоводителя, изготвящ Вашата данъчна декларация. Лица, живеещи отделно през повече от година се смятат за самотни.

Какво представлява църковният данък и как се начислява?

В немските католически и евангелски църкви свещениците получават заплата от държавата, смятат се за служители. Държавата взема парите за техните заплати и за издържането на църквите от данъкоплатците, които при регистрацията си декларират своята принадлежност към дадено вероизповедание. Този въпрос се появява за пръв път при адресната регистрация и за втори – в молбата за издаване на данъчен номер във финансовия отдел след отварянето на Gewerbe. Не може при адресната регистрация да се декларирате като вярващ, а в молбата за данъчен номер да напишете, че сте атеист. Промяната на това вписване е много трудна и е свързана с необходимостта да се отречете от църквата, което да бъде потвърдено от диоцеза. Затова помислете, преди да се определите. Принадлежност към католическата или евангелистка църквата увеличава дължимия данък с 9%. Мнозинството от Българи са православни християни и затова те са освободени от църковен данък.

До кога мога да подам данъчната си декларация и как да се справя с това?

Данъчната декларация се подава веднъж в годината, срокът за това е 31 май. Нашият офис работи с немско данъчно бюро, което подготвя декларацията на тези болногледачи, КОИТО ПОИСКАТ. Нашият офис подготвя всички необходими за това документи, сметки, преводи на български декларации за НАП, подготвената документация предаваме на счетоводителя/ счетоводителката. Готовата декларация се предава на нас, а ние Ви я предаваме за подпис. Предоставяме Ви и пощенски плик с адреса на финансовия отдел, в който сте разпределен. Трябва да изпратите писмото като препоръчано, запазете потвърждението за изпращане. Финансовият отдел в рамките на 3-4 седмици Ви изпраща информация за размера на начисления данък, т.нар. STEUERBESCHEID и винаги Ви предоставя точно 1 месец за плащане на дължимия данък. За своите услуги при подготовката на документите за данъчната Ви декларация и координацията на кореспонденцията, свързана с това, вземаме такса в размер на 35,70 евро. Данъчното бюро, т.е. споменатият по горе счетоводител/счетоводителка взима такса в границите на 80 до 150 евро. Официално минало в Германия – за да избегнем недоразумения с немското право, молим задължително да ни информирате, ако вече сте били регистрирани в Германия или по-рано сте имали стопанска дейност на територията на Германия. Молим да ни предоставите ксерокопия на документите или да ни информирате за седалището на последния посредник. (Това се отнася само за тези от Вас, които имат немска стопанска дейност).

Представената по-горе информация за данъците е подготвена съвместно с данъчното бюро, с който работим. Не отговаряме за истинността на тази информация, затова призоваваме всеки, който би искал да научи повече по темата, да потърси индивидуален съвет от данъчен офис в Германия или Полша.

 

Какво представлява вноска IHK?

Независимо дали искаме или не, от момента на отварянето на стопанска дейност в Германия, т. нар. Gewerbe, сте под юрисдикцията на друга немска институция, т.нар. IHK (това е държавна институция, отговаряща на гилдиите в България). Това е организация, която обединява частни предприемачи, не можете да се отпишете от нея и членството е задължително. IHK получава информация за Вашите доходи от Националната агенция по приходите. Задължителното членство е свързано и със задължителен членски внос. Членският внос се събира веднъж в годината в размер на около 55€ и го плащат тези, чиито доход през първата година от воденето на стопанска дейност е превишил 5.400,00 евро

 

Какво е BGW

Задължителна застраховка в BGW.  Лицата, които имат немска стопанска дейност са предмет на задължителна застраховка BGW. Тя покрива лечение при злополука и гарантира изплащане на обезщетение в случай на загуба на работоспособност в резултат на злополука при предоставянето на услуги. BGW/ Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege няма аналог в България. Това е организация, която обединява застрахователна агенция и организация, представляваща интересите на определена професионална група, в този случай на болногледачите и болногледачките. Тя е отговорна за почти осем милиона застраховани лица в около 630 000 фирми и заради това е една от най-големите организации от този вид в Германия. BGW предлага държано застраховане при злополука и е един от клоновете на социалната система за застраховане в Германия. BGW струва 23 Евро месечно.Сред фирмите, които задължително трябва да плащат вноски в BGW са: Центрове за грижи при църкви или организации за обществено подпомагане, частни и държавни болници и центрове за рехабилитация.

 

 

Кой ми плаща?

В рамките на офис обслужването веднъж в месеца изготвяме сметка от Ваше име. На нея е посочен номера на Вашата банкова сметка, т.е. обгрижваното лице плаща директно по Вашата сметка. Сметките се изготвят в три екземпляра, един, т.нар. контролен, получава болногледачът, втория – немският клиент, а третия остава в документите на болногледача/болногледачката. Всеки болногледач/болногледачка трябва да има собствена банкова сметка. Това може да бъде и сметка в евро в България. Всяко лице, което отваря Gewerbe в Германия има право да отвори банкова сметка в Германия. В рамките на офис обслужването сме задължени да Ви помогнем при отварянето на сметката.

 

 

Посредничество, здравно осигуряване и офис обслужване на SeniorenService Goldener Herbst?

Едновременно със сметката, изготвяна от Ваше име, до клиента, изготвяме и сметка за нашите услуги. По силата на подписания договор болногледачите ни превеждат такса от 71,40 евро месечно, тя включва здравното осигуряване и всички други услуги, посочени в договора. Непълните месеци се отчитат с точност до ден. Разбира се таксата е активна само когато изпълнявате ангажимент, едновременно с продължаващото здравно осигуряване. Таксата трябва да бъде платена с банков превод в срок от 7 дни от датата на изготвяне на сметката. Сметките за офис обслужване намаляват приходите и се приспадат от данъка. Както получените, така и изпратените сметки, цялата документация и официални писма, свързани с Вашето Gewerbe се съхраняват във Вашите сегрегатори. Болногледачите имат свободен достъп до своите документи. Документите са Ваша собственост. Тези, които престават да работят с нас, имат право да поискат изпращане на документите им на посочен адрес или да ги вземат лично от седалището на фирмата ни в Кьолн.

Какви са последствията при прекратяване на договора с фирма SeniorenService Goldener Herbst GmbH?

След прекратяване на договора за посредничество и офис обслужване от една от страните, болногледачът/болногледачката трябва да напусне повереното му място на грижа в рамките на 7 дни. Ако прекратяването на договора е настъпило в следствие на неплатени сметки, посредникът не е длъжен да извършва други услуги за болногледача/болногледачката и автоматично прекратява неговото здравно осигуряване. Съгласно договора през следващите 12 месеца болногледачът/болногледачката не може да подписва граждански договор с немски клиент, който по-рано е бил клиент на SeniorenService Goldener Herbst GmbH. В случай при който болногледачът/болногледачката прекратява договора с обгрижваното лице, той/тя има право да потърси друго обгрижвано лице в рамките на услугите, предоставени от посредника и подписания с него договор. Превозите от едно място на друго, евентуален кратък престой в хотел са гарантирани по договор и не са предмет на допълнителни плащания.

 

Здравното осигуряване задължително ли е и как мога да сe застраховам ?

Всеки с адресна регистрация в Германия е задължен да има немска здравна застраховка. Застраховката може да се направи в държавните здравни каси като AОK, BARMER, IKK и др. или в частни здравни каси. Всички лица, които работят с нас, са осигурени от момента на влизане на територията на Германия до момента да нейното напускане с групова здравна осигуровка. Тя не е безплатна, нейната цена е включена в месечната манипулационна такса, която събираме от болногледачите в размер на 71,40  евро. Застраховката съдържа медицински, стоматологичен пакет, възстановяване на сумата за лекарства, купени с рецепта, в случай на необходимост транспорт с линейка до болницата или до България, застраховка при злополуки, транспорт на тялото до България. Застрахователният пакет с точно описание на български език се намира в стартовия пакет, който получава всеки болногледач при пристигането си при обгрижваното лице.

 

Трябва ли да приемам ангажименти по Коледа и Нова година?

Разбира се очакваме от нашите болногледачи/болногледачки да са в готовност да приемат ангажименти по Коледа. Ценим тези, които разбират нашия проблем и предлагат да дойдат веднъж на две години. Въпреки всичко не насилваме – питаме.

 

 

Наистина ли в летните месеци има голямо търсене на болногледачи?

Да, юли и август са трудни месеци за всички агенции. Повечето болногледачи планират семейни почивки, голяма част от болногледачките се грижи за внуците си. Всички, които имат време в този период, обадете ни се! В този труден период всеки има шанс! Хора със слабо владеене на езика, студенти. Съгласни сме и на кратък престой – две, три седмици, това също е възможно!

 

Кога трябва да се информирам за  датата на пристигане?

Молим да ни информирате за пристигането си поне 14 дни преди това. Винаги трябва да посочвате на координаторката точния час и превозно средство. Лица, които пристигат с автобуси, самолети, влакове, могат да пристигат само от понеделник до петък включително. Лица, които пристигат с малки бусове, могат да пристигат от вторник до събота включително. Сборният пункт винаги е КЬОЛН. Часове на превози: от 8:00 до 16:00. Трансферите на болногледачите/болногледачките са част от офис обслужването и за тях не се доплаща.

 

Работила съм, имам карта AOK, тя дава ли ми нещо?

Карта AOK е карта за ЗДРАВНАТА каса!!! AOK е държавна здравна каса, тя включва само лечение и няма нищо общо с песнионното осигуряване. Вноските за пенсия в Германия се плащат до Deutsche Rentenversicherung!! Тези карти се издават за период от три до пет години. Картата не Ви дава право да използвате услугите на здравната каса в момента, в който престанете да плащате вноски. Това означава, че когато прекратите работа, Вашият работодател автоматично ви отрегистрира и престава да плаща на касата AOK. Това означава, че въпреки че на картата е написано; gültig bis 2020 или gültig bis 2022, тя е невалидна. Затова не се опитвайте да се лекувате с невалидна карта, понеже Ви очаква неприятна изненада. AOK ще иска да платите сметката за лечение. Ние не осигуряваме болногледачите в AOK, понеже държавните каси нямат фиксирани такси за осигуряване. Те изискват да покажете дохода си за миналата година, ако е бил висок – увеличават размера на вноската и искат да надплатите. По-добре е да нямате нищо общо с държавните каси. Частните каси имат фиксирани такси независимо от това дали някой изкарва милиони или хиляди в рамките на годината. Разбира се в частните здравни каси могат да се осигурят лица, имащи Gewerbe. Работещите по договори задължително са регистрирани от работодателя в държавните здравни каси, напр.: AOK, Barmer, IKK, TKK, Knapschaft.