Актуално

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ХИГИЕНА

Към дата: 6.4.2020

Тези препоръки са насочени специално към Вас, болногледачите в домашна среда. Те не са само за Ваша собствена защита. Трябва да бъдат предпазени от инфекция преди всичко застрашените хора нуждаещи се от грижи!

ПОВЕДЕНЧЕСКИ И ХИГИЕННИ МЕРКИ ПРИ ИЗЛИЗАНЕ ИЗВЪН ДОМАКИНСТВОТО
Избягвайте всички контакти, които не са абсолютно необходими като развлекателни дейности, ненужно пазаруване, посещения на и от приятели. Ако не е възможно трето лице да извърши необходимите дейности и е належащо да излезете извън домакинството, моля вземете следните предпазни мерки:

 

1. Защита на лигавиците
Короновите вируси навлизат в тялото през лигавиците (устата, носа и очите). Тези части от тялото трябва да са особено добре защитени! Ако е възможно, носете маска за лице, когато напускате домакинството. Знаем, че професионалните предпзни маски за уста почти не са налични в момента. Ушийте си сама/ сам една маска за лице или ако не можете сами, помолете някой да ви помогне. Инструкции могат да бъдат намерени в интернет. Дори носенето на шал или кърпа около устата е по-добре отколкото изобщо да нямате маска за лице. Носенето на слънчеви очила може да попречи на вируса да навлезе в очите през очната лигавица.
2. Хигиена на ръцете
Носете ръкавици извън домакинството. Носенето на ръкавици предотвратява и попречва също така, чрез докосване на лицето си, вируса да попадне от пръстите ви в устата, носа или очите. Ако не са налични ръкавици за еднократна употреба: Носенето на кожени или вълнени ръкавици е много по-добре от без никакви ръкавици!
3. Планиране и контакти
Планирайте да предприемате неща навън, когато има възможно най-малко хора (напр. пазаруване в супермаркета). Не стойте с други хора по-дълго от необходимото и спазвайте минимално разстояние от 2 метра във всички посоки.
4. При завръщане в домакинството
– Свалете ръкавиците, така че дланите на ръцете ви да не се докосват до ръкавиците. Хвърлете ръкавиците за еднократна употреба в боклука извън домакинството.
–  Свалете си маската за устата и я приберете така, че обгрижваното лице да не влиза в контакт с нея.
–  Незабавно измийте ръцете си със сапун и вода за най-малко 30 секунди.
 Едва сега свалете палтото или външната дреха.

Verband für häusliche Betreuung und Pflege e.V.

ВНИМАНИЕ !

Социалнита асистенти пристигащи от България не е нужно да спазват карантина в Германия.

МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!