Регистрация -registration

Лични данни
Имам опит
Грижил съм се за болни с
Страдам от хронични заболявания *
Алергии *
Пуша *
Размери на тялото
*Предоставянето на данни е доброволно. Основание за обработване на данните е моето съгласие. Получатели на данните могат да бъдат служители на фирма SeniorenService Goldener Herbst GmbH & Co. KG Имам право да оттегля съгласието си във всеки момент. Личните данни ще бъдат обработвани до евентуалното оттегляне на съгласието, а след него през периода до изтичането на давността на претенциите на администратора на данните и спрямо него. Имам право да изискам от администратора достъп до моите лични данни, тяхното поправяне, изтриване и ограничена обработка.